Endoskopikurs med simulatortrening

Anbefalt for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi
OBS! Du deltar på kurs i tre dager og kan velge mellom:
23.-25. november 2021 eller 24.-26. november 2021 (se under "andre opplysninger")

Læringsutbytte

Kurset vil gi en teoretisk bakgrunn for muligheter, fordeler og begrensninger i bruk av endoskopiske metoder i diagnostikk og behandling av forskjellige tilstander i GI-tractus, inklusive postoperative komplikasjoner, med fokus på kirurgiske problemstillinger.
Gjennom praktiske øvelser få prøvd forskjellige typer teknologisk utstyr med hands-on opplæring og trening i aktuelle prosedyrer.

GAK-038-040, 046, 056, 070, 086

Kurskomité

Ronald Mårvik
Gjermund Johnsen
Tore Stornes
Gunnar Qvigstad
Reidar Fossmark

Kursavgift

5100,-

Antall deltakere

24

Andre opplysninger

OBS! På grunn av tilgangen til simulatorer må vi dele deltakerne i to grupper mht praktiske øvelser. Det vil si at du enten deltar på praktiske øvelser på dag 1 (tirsdag 23. november) eller dag 4 (fredag 26. november). Teori er lagt til dag 2 og 3 og blir felles for alle.

Det vil si at du deltar på kurs i tre dager og kan velge mellom:
23.-25. november 2021 eller
24.-26. november 2021

Lunsj tilbys i sykehusets samtlige kantiner. Nærmeste kantine ligger i AHL, hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med en ekstra genser/jakke!

Program

Tirsdag 23. november

Gruppe 1: 12 kursdeltakere - praktiske øvelser
Du som deltar denne dagen reiser hjem etter endt kurs på torsdag 25. november

Oversikt over praktiske øvelser:

 • Øvelser på datasimulator

Gastroskopi:

 • Blødninger i ventrikkel-duodenum
 • Injeksjonsteknikk, Hemostaseteknikker, Monopolar - bipolar diathermi
 • Blødning fra tumor
 • ERCP
 • Introduksjon v sideoptikk, posisjonering
 • Kanyleringsteknikker CBD - pancreasgang
 • Endoskopisk sfincterotomi
 • Koledochuskonkrementer - steinekstraksjon
 • Koledochuskonkrementer - stenting
 • Tumorstenose - stenting

Colonoskopi:

 • Ferdighetstrening
 • Utretting av slynger
 • Polyppektomi
 • Hemostaseteknikker ved blødninger

Øvelser på analog simulator:

 • Injeksjonsteknikk, loopligatur, polyppectomi
 • OTSC-klips for lukking av perforasjon
 • Fjerning av fremmedlegeme fra ventrikkel
 • Stanse blødning fra kar i ventrikkel

Onsdag 24. november

09.00-09.05 Velkommen. Praktisk informasjon
09.05-09.25 Den optimale "kirurgiske" endoskopibeskrivelsen - hva skal den inneholde og hvorfor v/ G. Johnsen og T. Stornes
09.25-09.55 Endoskopisk behandling av Zenkers divertikkel og achalasi v/G. Johnsen
09.55-10.15 Eosinofil øsofagitt/GERD/Barrets øsofagus. Endoskopiske funn - klassifikasjon v/ R. Johannessen
10.15-10.35 Endoskopisk behandling av GERD. Et alternativ? v/G. Johnsen

10.35-10.50 Pause

10.50–11.15 Endoskopisk fjerning av fremmedlegemer i øsofagus/ventrikkel v/R. Mårvik
11.15–12.00 Endoskopisk behandling av blødninger i GI-tractus v/G. Qvigstad

12.00–13.00 Lunsj

13.00–13.30 Intervensjonsradiologi ved blødninger i GI- tractus v/Radiolog
13.3014.00 Ulcus pepticum v/R. Fossmark
14.00–14.30 Polyppectomi i ventrikkel og duodenum v/R.Fossmark

14.30–14.45 Pause

14.45–15.15 Endoskopisk behandling av dysplasi og tidligcancer i øsofagus ogventrikkel v/R. Fossmark
15.15–16.00 Endoskopisk behandling av strikturer/perforasjoner/anastomoselekkasjer/fistler i øsofagus/ventrikkel v/G. Johnsen

Torsdag 25. november

09.00–09.20 Endoskopisk fedmebehandling v/R. Mårvik
09.2009.50 LAMS i øvre GI-tractus v/G. Qvigstad
09.50–10.15 Enteroskopi/kapselendoskopi v/Gastromed

10.15–10.30       Pause

10.30–11.00 Endoskopi ved inflammatorisk tarmsykdom (stenoser/surveil) v/Gastromed
11.00–12.00 Polyppectomi /EMR/ESD i colon v/Gastromed.

12.00–13.00       Lunsj

13.00–13.30 TAMIS v/ T. Stornes
13.30–14.00 Colonstent eller ikke? v/T. Stornes
14.00-14.30 Cancer coli/recti – screening/kontroll v. Gastromed. (screen) v/ T. Stornes (kontroll)

14.30–14.45 Pause

14.45–15.30 ERCP v/G. Qvigstad/R. Mårvik
15.30–16.00 Oppsummering/evaluering

Fredag 26. november

Gruppe 2: 12 kursdeltagere – praktiske øvelser
Du som deltar denne dagen starter kurset på onsdag 24.november 2021.

Oversikt over praktiske øvelser:

 • Øvelser på datasimulator

Gastroskopi:

 • Blødninger i ventrikkel-duodenum
 • Injeksjonsteknikk, Hemostaseteknikker, Monopolar - bipolar diathermi
 • Blødning fra tumor
 • ERCP
 • Introduksjon v sideoptikk, posisjonering
 • Kanyleringsteknikker CBD - pancreasgang
 • Endoskopisk sfincterotomi
 • Koledochuskonkrementer - steinekstraksjon
 • Koledochuskonkrementer - stenting
 • Tumorstenose - stenting

Colonoskopi:

 • Ferdighetstrening
 • Utretting av slynger
 • Polyppektomi
 • Hemostaseteknikker ved blødninger

Øvelser på analog simulator:

 • Injeksjonsteknikk, loopligatur, polyppectomi
 • OTSC-klips for lukking av perforasjon
 • Fjerning av fremmedlegeme fra ventrikkel
 • Stanse blødning fra kar i ventrikkel

Tilhørighet forelesere/ instruktører:

Overlege Gjermund Johnsen, kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Avdelingsoverlege Ronald Mårvik, NSALK, St. Olavs hospital
Seksjonsleder Tore Stornes, kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Avdelingssjef Gunnar Qvigstad, medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Overlege Reidar Fossmark, medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Overlege Rune Johannessen, medisinsk klinikk, St. Olavs hospital

Fant du det du lette etter?