Endoskopi, høst 2023 (ØNH)

Ny ordning: Anbefalt kurs i øre- nese- halssykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Kurset vil i all hovedsak fokusere på endoskopiske undersøkelser og operasjoner av strupe, luftveier og spiserør på barn og voksne på bakgrunn av enten medfødte eller ervervede tilstander som omfatter både cancerkirurgi, phonokirurgi og luftveiskirurgi. Det vil også fokuseres på tverrfaglig samarbeid med spesielt anestesiologer, lungeleger, barneleger og gastroenterologer.

Dette gjøres med bl.a forelesninger dedikert to halve dager hvor også leger innenfor andre fagdisipliner er invitert (gastroenterolog og anestesiolog), samt 1/2 dag med praktiske demonstrasjoner av operasjoner på pasienter på operasjonsstue.

Resten av kurset er dedikert aktiv deltagelse av kursdeltagerne selv hvor de relativt selvstendig skal trene på ferdigheter og teamarbeid under håndtering av akutte luftveier:

  • En hel dag med ferdighetstrening på Intervensjonssenteret (Rikshospitalet) med opphenting av fremmedlegemer på kaniner i narkose som simulerer barn hvor de skal få god kjennskap til utstyr, samt trene på å være både en god operatør og assistent.
  • En hel dag med simuleringstrening og ferdighetstrening av akutte luftveis kasus på Simuleringssenteret (Ullevål Sykehus). Fokus på teamarbeid og ferdighetstrening i å gi frie luftveier både ved hjelp av endoskopisk- og åpen kirurgisk teknikk.

Læringsmål

Larynx og trachea
ØNH-022 Indirekte – transnasal fleksibel – lupe laryngoskopi
ØNH-023 Stroboskopi
ØNH-024 Mikrolaryngoskopi og direkte laryngoskopi 
ØNH-025 Tracheo-bronkoskopi
ØNH-028 Biopsier
ØNH-032 Medikamenter i larynx
ØNH-033 Inhalasjonsterapi
ØNH-034 Systemisk farmakologisk behandling
ØNH-036 Fjerne fremmedlegemer
ØNH-037 Endotracheal intubasjon
ØNH-038 Tracheostomi
ØNH-039 Coniotomi
ØNH-040 Mikrolaryngoskopisk biopsi
ØNH-041 Laserkirurgi, operasjon av stemmebånd og på nervus laryngeus
ØNH-042 Luftveier hos nyfødte og barn
ØNH-043 Malformasjoner, skader og svulster
ØNH-046 Laryngotracheale stenoser, tracheoøsofageale fistler og rekonstruktiv kirurgi
Munnhule, pharynx og øsofagus
ØNH-066 Cricopharyngeal myotomi
ØNH-049 Hypopharyngoskopi og øsofagoskopi
ØNH-050 Undersøke og bruke endoskoper, ta biopsier, børsteprøver med mer
ØNH-069 Svulster - endoskopiske biopsier og klassifisering av svulster

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 7600,- (Lunsj inkludert onsdag 15/11 på Intervensjonssenteret på Rikshospitalet og torsdag 16/11 på Simuleringssenteret på Ullevål).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 12 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltakeren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Jesper Boesen, Ph.D, overlege, ØNH avd, OUS, e-post: jeboesen@ous-hf.no
Michael Osnes, Overlege, ØNH avd. OUS OUS, e-post: misosn@ous-hf.no

Litteratur

Eksempelvis:

Andre opplysninger

E-læringskurs om simulering

Vi ønsker at kursdeltagerene tar e-læringskurs om simulering før kursstart. (Kan også tas under kurset for de av dere som har med laptop eller nettbrett til Oslo). E-læringskurset tar ca. 15 min og ligger på nettsiden til SimOslo. Dere finner kurset under «Hva vi tilbyr» i menyen. Trykk deretter på «E-læringskurs» og ta det som heter «Medisinsk simulering». 

Husk å laste ned Adobe flash player eller liknende program. Dersom du har lastet det ned, men deaktivert den, må du huske å aktivere den.

Forelesningene og mer informasjon om kurset vil bli sendt på e-post før kursstart.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i det faglige programmet mandag-tirsdag.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?