Endoskopi - ekstrakurs uke 46

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øre- nese- halssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (25t) for LIS i Øre - nese- halssykdommer

Læringsmål

ØNH-022 Selvstendig kunne utføre indirekte – transnasal fleksibel – lupe laryngoskopi.
ØNH-023 Selvstendig kunne utføre stroboskopi.
ØNH-024 Selvstendig kunne utføre mikrolaryngoskopi og direkte laryngoskopi.
ØNH-025 Selvstendig kunne utføre tracheo-bronkoskopi (stivt og fleksibelt).
ØNH-028 Selvstendig kunne utføre endolaryngeale, endotracheale og
endobronchiale biopsier.
ØNH-032 Ha kunnskap om og under supervisjon kunne applisere medikamenter i larynx.
ØNH-033 Selvstendig kunne gi inhalasjonsterapi.
ØNH-034 Selvstendig kunne gi systemisk farmakologisk behandling
mot tilstander i larynx og trachea.
ØNH-036 Selvstendig kunne fjerne fremmedlegemer i larynx, trachea og bronchier.
ØNH-037 Selvstendig kunne utføre endotracheal intubasjon,
inklusive fleksibel prosedyre.
ØNH-038 Selvstendig kunne utføre tracheostomi (åpen og perkutan).
ØNH-039 Selvstendig kunne utføre coniotomi.
ØNH-040 Selvstendig kunne utføre mikrolaryngoskopisk biopsi.
ØNH-041 Ha god kunnskap om endolaryngeal og endotracheal laserkirurgi,
operativ behandling av stemmebåndssykdom,
operasjon på nervus laryngeus superior og inferior.
ØNH-042 Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere luftveier
hos nyfødte og barn.
ØNH-043 Ha god kunnskap om kirurgisk behandling av
malformasjoner, skader og svulster.
ØNH-046 Ha god kunnskap om reparasjon av laryngotracheale stenoser,
tracheoøsofageale fistler og rekonstruktiv kirurgi av trachea og øsofagus.
ØNH-066 Ha kjennskap til cricopharyngeal myotomi.
ØNH-049 Selvstendig kunne utføre hypopharyngoskopi og øsophagoskopi
med stiv eller fleksibel optikk.
ØNH-050 Selvstendig kunne undersøke munnhule, pharynx og øsofagus og
bruke fleksible eller stive endoskoper, samt selvstendig kunne ta biopsier, børsteprøver med mer
ØNH-069 Selvstendig kunne ta endoskopiske biopsier og klassifisere svulster i munnhule, pharynx og trachea.

  • Kurset vil i all hovedsak fokusere på endoskopiske undersøkelser og operasjoner av strupe, luftveier og spiserør på barn og voksne på bakrunn av enten medfødte eller ervervede tilstander som omfatter både cancerkirurgi, phonokirurgi og luftveiskirurgi. Det vil også fokuseres på tverrfaglig samarbeid med spesielt anestesiologer, lungeleger, barneleger og gastroenterologer.

    Dette gjøres med bl.a forelesninger dedikert to halve dager hvor også leger innenfor andre fagdisipliner er invitert (gastroenterolog og anestesiolog), samt 1/2 dag med praktiske demonstrasjoner av operasjoner på pasienter på operasjonsstue.

 

  • Resten av kurset er dedikert aktiv deltagelse av kursdeltagerene selv hvor de relativt selvstendig skal trene på ferdigheter og teamarbeid under håndtering av akutte luftveier:
      1. Èn hel dag med ferdighetstrening på Intervensjonssenteret (Rikshospitalet) med opphenting av fremmedlegemer på kaniner i narkose som simulerer barn hvor de skal få god kjennskap til utstyr, samt trene på å være både en god operatør og assistent.
      2. Èn hel dag med simuleringstrening og ferdighetstrening av akutte luftveis kasus på Simuleringssenteret (Ullevål Sykehus). Fokus på team-arbeid og ferdighetstrening i å gi frie luftveier både ved hjelp av endoskopisk-og åpen kirurgisk teknikk.

Kursavgift

NOK 6200,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 12

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursleder: Jesper Brandstorp-Boesen, Ph.D, overlege, ØNH avd, OUS, email: jeboesen@ous-hf.no
Michael Osnes; Overlege, ØNH avd. OUS OUS,email: misosn@ous-hf.no

Litteratur

Eksempelvis:

"Disorders of the Neonatal Airway" Fundamentals for Practice. Editors: Lioy, Janet, Sobol, Steven E. 2015. Springer

"Surgery of larynx and Trachea" Editors: Remarcle, Marc, Eckel, Hans Edmund. 2010. Springer

Vi ønsker at dere før kursstart har forberedt dere og lest gjennom retningslinjer for HLR av barn og HLR ved fremmedlegemer gitt av Norsk Recusiteringsråd som dere finner på disse lenkene:

Andre opplysninger

E-læringskurs om simulering

Vi ønsker at kursdeltagerene tar e-læringskurs om simulering før kursstart. (Kan også taes under kurset for de av dere som har med laptop eller nettbrett til Oslo)

E-læringskurset tar ca. 15 min og ligger på SimOslo sin webside http://www.simoslo.no . Gå til meny. Dere finner kurset under «hva vi tilbyr» og gå deretter til "e-læringskurs.»

Ta e-kurset som heter «medisinsk simulering»
Eller gå direkte til: https://laeringsportalen.helse-sorost.no/mohiverepository/content/b134aa7a-5de4-4f88-931c-9ba4751757eb/course/asset/main.html

Husk å laste ned Adobe flash player eller liknende program, eller aktivere den for denne nettsiden for de av dere som har lastet den ned, men deaktivert den.

Forelesningene og mer info om kurset vil bli sendt på mail før kursstart.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i det faglige programmet mandag-tirsdag

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?