Endokrinologi (FIM)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM)

Læringsutbyttebeskrivelse

Dekker krav om kunnskap og ferdigheter etter gammel ordning: Kunne besvare spørsmål fra almennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere endokrinologiske sykdommer. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med vanlige endokrinologiske sykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med en endokrinologisk grunnsykdom, og de med akutte komplikasjoner knyttet til endokrinologiske tilstander. Kunne vurdere når det er indisert med henvisning til endokrinolog

Læringsmål

Endokrinologi
FIM-094 Diabetes type 1
FIM-096 Diabetes type 2 - Komplikasjoner ved diabetes mellitus
FIM-098 Hypotyreose
FIM-099 Myxødemkoma
FIM-100 Hypertyreose
FIM-101 Tyreotoksisk krise
FIM-102 Akutt binyrebarksvikt (Addisons sykdom)
FIM-103 Feokromocytom
FIM-104 Osteoporose
FIM-105 Hypofyseadenomer og hypofysesvikt
FIM-106 Hypogonadisme (mannlig)
FIM-107 Binyreincidentalomer

Kursavgift

NOK 8800,- (Inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 80 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Johan Arild Evang, Seksjon for spesialisert endokrinologi, OUS 
                   joevan@ous-hf.no  

Louise Koren Dahll, Hormonlaboratoriet, OUS.

Kari Anne Sveen, Aker, OUS

Mikkel Pretorius, Aker. Anders Jørgensen, Seksjon for spesialisert endokrinologi, OUS.

Ingrid Nermoen, Endokrinologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Litteratur

Endokrinologi, en medisinsk lærebok. Løvås og Husebye 2017
(ISBN: 9788205502222). Nasjonal veileder i endokrinologi : http://www.endokrinologi.no/
Anbefaler å laste ned veilederen som app: mymedicalbooks (for iPhone og Android)
Nasjonal faglig retningslinje for diabetes: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes
Indremedisin 1 og 2, av Kåre I. Birkeland, Lars Gullestad, Aabakken Lars 2017
(ISBN: 9788241207402)

Andre opplysninger

Anbefales å ha med mobil ved siden av nettbrett/PC/Mac

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?