Endokrinologi (FIM)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM)
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

Dekker krav om kunnskap og ferdigheter etter gammel ordning: Kunne besvare spørsmål fra almennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere endokrinologiske sykdommer. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med vanlige endokrinologiske sykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med en endokrinologisk grunnsykdom, og de med akutte komplikasjoner knyttet til endokrinologiske tilstander. Kunne vurdere når det er indisert med henvisning til endokrinolog.

Læringsmål

Endokrinologi
FIM-094 Diabetes type 1
FIM-096 Diabetes type 2 - Komplikasjoner ved diabetes mellitus
FIM-098 Hypotyreose
FIM-099 Myxødemkoma
FIM-100 Hypertyreose
FIM-101 Tyreotoksisk krise
FIM-102 Akutt binyrebarksvikt (Addisons sykdom)
FIM-103 Feokromocytom
FIM-104 Osteoporose
FIM-105 Hypofyseadenomer og hypofysesvikt
FIM-106 Hypogonadisme (mannlig)
FIM-107 Binyreincidentalomer

Kursavgift

NOK 9450,- (Inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 80 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Johan Arild Evang, Seksjon for spesialisert endokrinologi, OUS 
                   joevan@ous-hf.no  

Louise Koren Dahll, Hormonlaboratoriet, OUS.

Kari Anne Sveen, Aker, OUS

Mikkel Pretorius, Aker. Anders Jørgensen, Seksjon for spesialisert endokrinologi, OUS.

Ingrid Nermoen, Endokrinologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Litteratur

  • Endokrinologi, en medisinsk lærebok. Løvås og Husebye 2017(ISBN: 9788205502222).
  • Nasjonal veileder i endokrinologi : http://www.endokrinologi.no/
  • Anbefaler å laste ned veilederen som app: mymedicalbooks (for iPhone og Android)
  • Nasjonal faglig retningslinje for diabetes: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes
  • Indremedisin 1 og 2, av Kåre I. Birkeland, Lars Gullestad, Aabakken Lars 2017 (ISBN: 9788241207402)

Andre opplysninger

Anbefales å ha med mobil ved siden av nettbrett/PC/Mac

Program

Program (PDF)
Obs. kan forekomme justeringer.

Fant du det du lette etter?