Endokrinologi Bergen 2021

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Indremedisin (35 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS2 Felles indremedisinske fag (FIM)

KURSLEDER

Marianne Øksnes

LÆRINGSMÅL

Grunnleggende kunnskap om klinisk endokrinologi

KURSAVGIFT

7200,-

ANTALL DELTAKERE

50

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Mandag 01.11
09.30 Kursåpning. Kristian Løvås, Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus (HUS).

Hyper- og hypotyreose
09.45 Tyreoideafunksjonsforstyrrelser. Overlege Marianne Grytaas, Medisinsk avdeling, HUS
Hypotyreose.
Hypertyreose.
10.45 Pause
11.00 Kasuistikker/oppgaver
12.00 Lunsj

Vanlige thyreoideaproblemer
13.00 Medikamentinduserte funksjonsforstyrrelser. Seksjonsoverlege Hrafnkell Thordarson, Medisinsk avdeling, HUS
13.30 Kirurgisk behandling av tyreoideasykdommer. Overlege Katrin Brauckhoff, Kirurgisk Klinikk, HUS
14.00 Pause
14.15 Tyreoideasykdommer under graviditet og generell sykdom. Overlege Anne Schønberg.
14.45 Exophthalmus. Utredning og behandling. Professor Eyvind Rødahl, Øyeavdelingen, HUS.
15.15 Kasuistikker/oppgaver v/foreleserne

Tirsdag 02.11
Kalsium og beinmetabolisme. Osteoporose.
08.30 Osteoporose. Epidemiologi , utredning og behandling. Overlege Monika Christensen, Medisinsk avdeling, HUS
09.15 Kalsiumforstyrrelser. Overlege Marianne Astor, Medisinsk avdeling, HUS
10.00 Pause
10.15 Kasuistikker/oppgaver (osteoporose og kalsium)

Natriumforstyrrelser
10.45 Natriumforstyrrelser. Overlege Marianne Øksnes, Medisinsk avdeling, HUS
11.30 Lunsj
 12.30 Kasuistikker/oppgaver (natrium). Øksnes

Hypofysesykdommer
13.00 Hypofysesvikt, ikke-hormonproduserende hypofysesvulster. Løvås
13.30 Cushings syndrom. Ueland, Medisinsk avdeling, HUS
14.00 Pause
14.15 Akromegali og prolaktinom/hyperprolaktinemi. Christensen
14.45 Nevrokirurgisk behandling av hypofysetumorer. Overlege Ruby Mahesparan, Nevrokirurgisk avdeling, HUS
15.15 Generell diskusjon og kasuistikker (Pasient demo Akromegali, Cushing)
 
Onsdag 03.11
Binyrer
08.30 Binyrebarksvikt og autoimmune polyendokrine syndromer.Husebye.
09.30 Feokromocytom – utredning og preoperativ behandling. Løvås.
10.00 Pause
10.15 Primær hyperaldosteronisme. Grytaas.
11.00 Binyretumor tilfeldig oppdaget. Ueland
11.30 Lunsj

Binyretumorer og nevroendokrine tumorer
12.30 Nevroendokrine svulster. Husebye
13.00 Hypogonadisme, doping og kjønnsinkongruens Overlege Martina M Erichsen
13.45 Pause
14.00 Reernæringssyndrom. Astor
14.30 Sykelig overvekt. Overlege Paal Methlie
15.00 Pause
15.15 Kasuistikker/oppgaver (Husebye, Erichsen, Methlie)
 
Torsdag 04.11
Diabetes mellitus
08.30 Type 1 diabetes. Ueland
09.30 Pause
09.45 Type 2 diabetes.Seksjonsoverlege Siri Carlsen, Stavanger Universitetssykehus.
10.30 kasuistikker/oppgaver (diabetes)
11.30 Lunsj

12.30 Kardiovaskulær sykdom og diabetes. Carlsen.
13.15 Nefropati. Idun Riisnes, Medisinsk avdeling, HUS.
13.45 Pause
14.00 Retinopati. Professor Jørgen Krohn, Øyeavdelingen, HUS.
14.30 Nevropati. Overlege Eirik Søfteland, Medisinsk avdeling, HUS.
15.15 Pause
15.30 ”Den diabetiske fot”. Overlege Iren Hjellestad
 
Fredag 05.11
08.30 Akutte diabeteskomplikasjoner Astor
09.30 Pause
09.45 Diabetes og graviditet. Elinor Vogt
10.10 Diabetes og førerkort Schønberg
10.40 kasuistikker/oppgaver (diabetes)
11.30 Lunsj

Uventede prøvesvar
12.30 Uvanlige prøvesvar. Methlie.

Kursprøve og evaluering
13.00 Kursprøve v/ Øksnes.
14.00 Evaluering v/ Øksnes.

14.15 Kurs slutt!


Fant du det du lette etter?