Endokrin kirurgi

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi (30 timer).
Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi

KURSKOMITE

Anette Heie og Katrin Brauckhoff, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland Universitetssjukehus

LÆRINGSMÅL

Etter endt kurs skal deltakerne ha teoretisk og praktisk grunnlag for utredning og behandling av kirurgiske sykdommer og svulster i gl. thyreoidea og gl. parathyreoidea. Deltakere skal også ha grundig kjennskap til multiple endokrine neoplasier og skal ha grunnleggende teoretisk kunnskap om sykdommer i andre endokrine organ, som for eksempel binyretumores og nevroendokrine tumores generelt. Deltakere skal ha fått grunnlag for faglig samarbeid.

KURSAVGIFT

7300,- (med forbehold om endringer)

MAKS ANTALL DELTAKERE

15

ANDRE OPPLYSNINGER

Vi ønsker at alle deltagerne skal forberede og melde inn en kasuistikk på forhånd, til grunnlag for diskusjon om vanskelige problemstillinger.


PROGRAM

Offentliggjøres senere

Fant du det du lette etter?