Emnekurs i kognitiv terapi (Rus- og avhengighetsmedisin) Høst 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for Rus- og avhengighetsmedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne:
• Ha økete kunnskap om biologiske og psykologiske faktorer for utvikling av problematisk rusmiddelbruk og avhengighet.
• Forståelse av hvordan terapeutens og pasientens holdninger og verdier fremmer og hemmer terapeutiske relasjoner og påvirker beslutninger om å endre rusmiddelbruk.
• Forstå samspillet i terapeutiske relasjoner og hvordan kognitiv terapi fremmer empati og allianse i lege-pasientforholdet.
• Forstå ambivalens og mekanismene i beslutningsprosesser
• Kunne anvende en kognitiv kasusformulering for å forstå samspillet mellom de ulike faktorer som bidrar til utvikling og opprettholdelse av rusmiddelbruk.
• Ha ferdigheter i å anvende kognitiv terapi for å endre rusmiddelbruk hos pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk.
• Kunne anvende kognitiv terapi for å behandle ruslidelser og andre psykiske lidelser samtidig.
• Kjenne til bruken av tilbakemeldingsverktøy for å bedre effekten av terapi.

Kursavgift

NOK 6200, - (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Inger Margrete Hageberg Inger.Hageberg@borgestadklinikken.no
Torbjørn Tvedten torbjorn.tvedten@terapi.nhn.no

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?