Emnekurs i kognitiv terapi, psykiatri uke16 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (15t) for LIS i Psykiatri

LÆRINGSMÅL

VOP 018, VOP 020, VOP 021, VOP 022

Kurset er ment å gi en første innføring til kognitiv adferdsterapi. Deltagerne får en innføring i tradisjonens viktigste prinsipper og teknikker, historiske utvikling, evidensgrunnlag og indikasjonsområder. Egenaktivitet og brukerperspektivet vektlegges.

Læringsutbytte
Oppnå grunnleggende kunnskaper om kognitiv terapi som empiri og indikasjoner, terapeutisk holdning og kjennetegn på lege- pasientforholdet samt kjenne til de viktigste prinsippene og terapeutiske intervensjonene i kognitiv terapi. Kurset vil i noen grad innebære øvelser på anvendelse av kognitiv terapi.

KURSAVGIFT

NOK 4600,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

Maks. 30
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

KURSKOMITE

Bjørn Ravneberg, post@ravneberg.no  
Terje Fladvad tfladvad@online.no  
Norsk forening for kognitiv terapi,
Furuhallvn. 8C, 3512 Hønefoss

LITTERATUR

ABC i kognitiv terapi, E. Falkum m.fl., Fagbokforlaget 2016
Kognitiv terapi ved psykose, M. Grande m.fl., Universitetsforlaget 2016
Håndbok i kognitiv terapi, T. Berge, m.fl., Gyldendal Akademisk 2015

PROGRAM

Under utarbeidelse

 

Fant du det du lette etter?