Emnekurs i generell gynekologi høst 2021

Gammel ordning: Obligatorisk  kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (30 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

PÅMELDING

Påmelding via Læringsportalen

TIMEANTALL

Ca. 30 timer

KURSKOMITE

Kursleder: Camilla Koester
Komite: Heidi Thornhill, Jone Trovik, Agnethe Lund og Ørjan Vermeer

LÆRINGSMÅL

Selvbestemt svangerskapsavbrudd - medikamentell abort – lovverk. Prevensjon, prevensjonsveiledning. Spontanabort og ekstrauterin graviditet. Ekstrem kvalme i tidlig svangerskap. Blødningsforstyrrelser Torkvert adnex. Inkontinens og descens. Amenore og oligomenore. Hirsutisme, polycystisk ovariesyndrom (PCOS) – ovulasjonsforstyrrelser. Klimakteriet - klimakterielle plager. Smertepasienter – endometriose. Omskjæring, deinfibulering. Vulvalidelser. Kvinnelig infertilitet - Bioteknologilovens bestemmelser.

KURSAVGIFT

7 200,- (med forbehold om endring)

ANTALL DELTAKERE

Maks 45 deltakere

LITTERATUR

Williams Gynecology, Nasjonal veileder i gynekologi, lokale veiledere, UpToDate, Legemiddelhåndboka, Obstetrics and Gynecology -BMJ Best Practice, Cochrane library, lovdata, Helse Bergen sin hjemmeside for assistert befruktning, Infertility in Practice - 3rd edition Adam H Balen, Clinical gynecologic endocrinology and infertility - Marc A. Fritz and Leon Speroff, ACOG Guidelines

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Mandag 22.11.20
Møteleder: Camilla Koester

Kl 09.00-09.05 Velkommen (Camilla Koester)
Kl 09.05-09.40 Spontanabort (Camilla Koester)
Kl 09.40-09.45 Pause
Kl 09.45-10.15 Ekstrauterin graviditet (Øystein Helland)
Kl 10.15-10.20 Pause
Kl 10.20-11.00 Svangerskapsavbrudd. Metoder resultater (Mette Løkeland)
Kl 11.00-11.30 Svangerskapsavbrudd. Lover og regler – diskusjon (Mette Løkeland). 
Kl 11.30-12.30 Lunsj
Kl 12.30-13.30 Gynekologiske infeksjoner (Sedina Kvalvik)
Kl 13.30-14.15 Hudsykdommer i vulva (Turid Thune)
Kl 14.15-14.30 Benstrekk
Kl 14.30-15.15 Innvandrerkvinner og omskjæring (Heidi Thornhill)

Tirsdag 23.11.20
Møteleder: Jone Trovik

Kl 09.00-09.05 God morgen v/Jone Trovik
Kl 09.05-09.35 Blødningsforstyrrelse. (Maria Ræder)
Kl 09.35-10.05 Myoma uteri. (Kirsten Hald)
Kl 10.05-10.15 Pause
Kl 10.15-11.00 Gruppearbeid blødningsforstyrrelser
Kl.11.00-11.30 Gjennomgang gruppearbeid
Kl.11.30-11.45 Pause
Kl.11.45-12.15 Hyperemesis (Jone Trovik)
Kl 12.15-13.15 Lunsj
Kl.13.15-13.45 Inkontinens utredning/behandling (Jone Trovik)
Kl.13.45-14.15 Descens utredning/behandling (Rune Svenningsen)
Kl 14.15-14.30 Pause
Kl 14.30-15.15 Gruppearbeid inkontinens/descens
Kl 15.15-15.45 Gjennomgang gruppearbeid inkontinens/descens 

Onsdag 24.11.20
Møteleder: Agnethe Lund
Kl 09.00-09.10      Velkommen, forventninger til dagen (Lund)
Kl 09.10 – 10.10    PCOS (Eszter Vanky) 
Kl 10.10 – 10.20    Pause
Kl 10.20 – 11.10    Hormonprøver; lab og klinikk (Kristin Viste og Iren Hjellestad)
Kl 11.10 – 11.15    pause
Kl 11.15 – 12.00    Oppgaver i grupper og plenum (Lund)
Kl 12.00 – 12.30    Lunsj
Kl 12.30 – 13.10    HRT til spesielle grupper (Nora Johansen) 
Kl 13.10 – 13.20    Pause
Kl 13.20 – 14.00    HRT til spesielle grupper (Nora Johansen)
Kl 14.00 – 14.10    Pause
Kl 14.10 – 15.05    Prematur ovariesvikt, POI (Elinor Vogt)
Kl 15.05 – 15.15    Pause
Kl 15.15 – 16.00    Oppgaver i grupper og plenum (Lund)

Torsdag 25.11.20
Møteleder: Ørjan Vermeer

Kl 09.00-09.05 Velkommen (Ørjan Vermeer)
Kl.09.05-09.45 Kroniske bekkensmerter og vulvodyni (Mette Løkeland)
Kl 09.45-10.00 Pause
Kl 10.00-10.45 Infertilitet (Kirsten Hope)
Kl 10.45-11.15 Gruppearbeid infertilitet (Hope/Vermeer)
Kl.11.15-11.30 Gjennomgang gruppearbeid (Hope/Vermeer)
Kl.11.30-12.30 Lunsj
Kl 12.30-13.15 Sexologi (Trude Slettvoll Lien fra Sex og Samfunn)
Kl 13.15-13.30 Pause
Kl.13.30-14.15 Prevensjon (Marit Sandberg)
Kl.14.15-14.45 Gruppearbeid prevensjon (Sandberg/Vermeer)
Kl.14.45-15.30 Gjennomgang gruppearbeid prevensjon (Sandberg/Veermer)
Kl.15.30-15.45 Pause
Kl.15.45-16.15 Relis (Tina Bakkebø)

Fredag 26.11.20
Møteleder: Henriette Karlsen

Kl 09.30 -10.15 Ovarialcyster (Jette Stær-Jensen)
Kl.10.15 -10.30 Pause
Kl 10.30 -11.15 Endometriose (Anne Veddeng)
Kl 11.15 -11.30 Pause
Kl 11.30 -12.00 Fosterdiagnostikk, PND (Lian Johnsen)
Kl 12.00 -13.00 Lunsj
Kl.13.00 -13.30 Assistert befruktning - nye endringer i Bioteknologiloven (Siren Skrede)
Kl 13.30 -13.40 Pause
KL13.40 -14.30 Gruppearbeid «etikk PND og IVF» (Lian Johnsen/Skrede)
Kl 14.30 -14.45 Avslutning
Fant du det du lette etter?