Emnekurs i generell gynekologi 2022

Gammel ordning: Obligatorisk  kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (30 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

TIMEANTALL

Ca. 30 timer

KURSKOMITE

Kursleder: Per Kristen Teigen
Komite: Heidi Thornhill, Jone Trovik, Agnethe Lund og Kim Danielsson

LÆRINGSMÅL

Endokrinologi. Metabolske sykdommer/PCO. Blødningsforstyrrelser. Endometriose. Infertilitet. Urogynekologi. Desens. Infeksjoner. Klimakteriet. Vulvalidelser. Ungdomsgynekologi og misdannelser. Benigne tumores. Smerteproblematikk. Omskjæring, deinfibulering.

KURSAVGIFT

8800,- (med forbehold om endring)

ANTALL DELTAKERE

Maks 45 deltakere

LITTERATUR

Williams Gynecology, Nasjonal veileder i gynekologi, lokale veiledere, UpToDate, Legemiddelhåndboka, Obstetrics and Gynecology -BMJ Best Practice, Cochrane library, lovdata, Helse Bergen sin hjemmeside for assistert befruktning, Infertility in Practice - 3rd edition Adam H Balen, Clinical gynecologic endocrinology and infertility - Marc A. Fritz and Leon Speroff, ACOG Guidelines

PROGRAM 

Offentliggjøres senere.


Fant du det du lette etter?