Emnekurs gruppeterapi (RUS), 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for Rus- og avhengighetsmedisin

Læringsmål

Kurset skal gi:

1) kunnskap om teoretisk forankring, forskningsresultater og grunnleggende prinsipper ved psykodynamisk gruppepsykoterapi, mentaliseringsbasert psykoterapi, motiverende psykoterapi og kognitiv atferdsterapi, for pasienter med rusmiddelproblemer, 2) oversikt over forskjellige typer gruppepsykoterapi for denne pasientgruppen, som selvhjelpsgrupper, interpersonlig og kognitivt gruppepsykoterapi, tilbakefallsforebyggende grupper, motiverende grupper og modifisert psykodynamisk gruppepsykoterapi, 3) teoretiske begreper og forståelsesrammer for anvendelse av grupper i behandling av pasienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner og  4) praktiske råd om hvordan starte og drive en gruppe, om viktige og nyttige intervensjoner i gruppepsykoterapi, om betydningen av rammer og anvendelse av forståelse av overførings- og motoverføringsfenomener i grupper. Kurset skal også i opplevelse av å delta i prosessorienterte grupper. Når det gjelder LM i forhold til forskrift gjelder RUS-025, RUS-026, RUS-027 og RUS 028.

Kursavgift

NOK 4600,- (inkl. lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Minimum 14, maksimum 27

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

IGA, ved undervisningsleder Synnøve Ness Bjerke
bjerke@iga.no

Litteratur

Per Føyn og Shahram Shaygani. Psykodynamisk behandling av ruslidelser, Universitetsforlaget 2010
Sigmund Karterud. Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G), Gyldendal 2014
Synnøve Ness Bjerke. GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan, Gyldendal 2018
(Relevant litteratur, forutsettes ikke lest):

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?