Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi (PAT)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Patologi (38 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Patologi

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset gir en grundig innføring i diagnostiske kriterier og praktisk cytologisk diagnostikk innen de emneområdene som behandles. Etter endt kurs og bestått kursprøve skal kandidaten være i stand til å diagnostisere vanlige typer benigne og maligne lesjoner innen eksfoliativ cytologisk diagnostikk og selekterte områder av punksjonscytologi. LM som skal dekkes: PAT-159 Cervixcytologisk diagnostikk og PAT-166 Ikke-gynekologisk cytologi.

KURSKOMITE

Lars Helgeland (kursleder), Jon Lømo, Maria Ramnefjell, Olav Vintermyr.

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Dette er et obligatorisk kurs i spesialiteten patologi. Det arrangeres bare annethvert år, og det gjøres en prioritering mht hvor lenge søker har igjen til spesialitet. Videre kreves erfaring med cytologisk arbeid (gjennomført cytologitjeneste i avdelingen). 

ANTALL TIMER

38

ANTALL DELTAKERE

25

PRIS

7950,- med forbehold om endringer

LITTERATUR

Grunnleggende lærebok i cytologi. Anbefalt: Cibas og Ducatman – Cytology, diagnostic principles and clinical correlates, 5. Utg, Elsevier

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Mandag 4.12. Cervix 1
10.00-10.30 Velkommen. Praktisk informasjon og introduksjon (Lømo)
10.30-11.30 Cervix: HPV, celleforandringer og screening (Vintermyr)
11.30-11.45 Pause
11.45-12.45 Cervixcytologi. Plateepitellesjoner (Berland)
12.45-14.00 Lunch
14.00-16.00 Workshop (Berland, Vintermyr)
16.00-16.15 Pause
16.15-17.00 Workshop forts.

Tirsdag 5.12. Cervix 2 og serøse væsker
09.00-10.00 Cervixcytologi. Glandulære lesjoner (Berland)
10.00-11.00 Workshop (Berland, Vintermyr)
11.00-11.15 Pause
11.15-13.00 Workshop forts.
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.45 Serøse væsker (Ramnfjell)
14.45 -16.00 Workshop (Ramnfjell, Haugland)
16.00-16.15 Pause
16.15-17.00 Workshop forts.
Onsdag 6.12. Lunge og urin
09.00-09.45 Lungecytologi (Helgeland)
09.45-11.00 Workshop (Helgeland, Lund-Iversen)
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Workshop forts.
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Urincytologi (Chen)
13.45-14.45 Workshop (Chen, Lømo)
14.45-15.00 Pause
15.00-16.00 Workshop forts.

Torsdag 7.12. FNAC thyroidea og lymfeknuter
09.00-09.45 Thyroidea (Sigstad)
09.45-11.00 Workshop (Sigstad, Lund-Iversen)
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Workshop forts.
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Lymfeknuter med tumor colli (Lund-Iversen, Helgeland)
13.45-14.45 Workshop (Lund-Iversen, Helgeland)
14.45-15.00 Pause
15.00-16.00 Workshop forts.
Fredag 8.12. Avslutning og kursprøve
09.00-10.30 Gjennomgang av kriterier (Vintermyr)
10.30-11.00 Pause
11.00-13.00 Kursprøve
13.00 Avreise


Fant du det du lette etter?