Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Patologi (38 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Patologi

Læringsutbytte

Kurset gir en grundig innføring i diagnostiske kriterier og praktisk cytologisk diagnostikk innen de emneområdene som behandles. Etter endt kurs og bestått kursprøve skal kandidaten være i stand til å diagnostisere vanlige typer benigne og maligne lesjoner innen eksfoliativ cytologisk diagnostikk og selekterte områder av punksjonscytologi. LM som skal dekkes: PAT-159 Cervixcytologisk diagnostikk og PAT-166 Ikke-gynekologisk cytologi.

Kurskomite

Jon Lømo (kursleder), Marius Lund-Iversen, Eva Sigstad, Lars Helgeland, Maria Ramnefjell, Olav Vintermyr.

Kriterier for kursopptak

Dette er et obligatorisk kurs i spesialiteten patologi. Det arrangeres bare annethvert år, og det gjøres en prioritering mht hvor lenge søker har igjen til spesialitet. Videre kreves erfaring med cytologisk arbeid (gjennomført cytologitjeneste i avdelingen). 

Antall timer

38

Antall deltakere

25

Litteratur

Grunnleggende lærebok i cytologi. Anbefalt: Cibas og Ducatman – Cytology, diagnostic principles and clinical correlates, 5. Utg, Elsevier

Program

Offentliggjøres senere

Fant du det du lette etter?