Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Patologi (38 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Patologi

Annen informasjon

Kurset er utsatt fra desember 2021. Deltakere som hadde plass på kurset da videreføres automatisk til dette kurset, og det er derfor et veldig begrenset antall plasser til nye søkere. Muligheten til å ta opp flere vil vurderes etter at oppgitt påmeldingsfrist er passert. Ta kontakt med RegUt Vest ved spørsmål. 

Læringsutbytte

Kurset gir en grundig innføring i diagnostiske kriterier og praktisk cytologisk diagnostikk innen de emneområdene som behandles. Etter endt kurs og bestått kursprøve skal kandidaten være i stand til å diagnostisere vanlige typer benigne og maligne lesjoner innen eksfoliativ cytologisk diagnostikk og selekterte områder av punksjonscytologi. LM som skal dekkes: PAT-159 Cervixcytologisk diagnostikk og PAT-166 Ikke-gynekologisk cytologi.

Kurskomite

Lars Helgeland (kursleder), Jon Lømo, Maria Ramnefjell, Olav Vintermyr.

Kriterier for kursopptak

Dette er et obligatorisk kurs i spesialiteten patologi. Det arrangeres bare annethvert år, og det gjøres en prioritering mht hvor lenge søker har igjen til spesialitet. Videre kreves erfaring med cytologisk arbeid (gjennomført cytologitjeneste i avdelingen). 

Antall timer

38

Antall deltakere

25

Litteratur

Grunnleggende lærebok i cytologi. Anbefalt: Cibas og Ducatman – Cytology, diagnostic principles and clinical correlates, 5. Utg, Elsevier

Program

Mandag 6.12. Cervix 1
10.00-10.30 Velkommen. Praktisk informasjon og introduksjon (Lømo)
10.30-11.30 Cervix: HPV, celleforandringer og screening (Vintermyr)
11.30-11.45 Pause
11.45-12.45 Cervixcytologi. Plateepitellesjoner (Berland)
12.45-14.00 Lunch
14.00-16.00 Workshop (Berland, Vintermyr)
16.00-16.15 Pause
16.15-17.00 Workshop forts.

Tirsdag 7.12. Cervix 2 og serøse væsker
09.00-10.00 Cervixcytologi. Glandulære lesjoner (Berland)
10.00-11.00 Workshop (Berland, Vintermyr)
11.00-11.15 Pause
11.15-13.00 Workshop forts.
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.45 Serøse væsker (Ramnfjell)
14.45 -16.00 Workshop (Ramnfjell, Haugland)
16.00-16.15 Pause
16.15-17.00 Workshop forts.
Onsdag 8.12. Lunge og urin
09.00-09.45 Lungecytologi (Helgeland)
09.45-11.00 Workshop (Helgeland, Lund-Iversen)
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Workshop forts.
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Urincytologi (Chen)
13.45-14.45 Workshop (Chen, Lømo)
14.45-15.00 Pause
15.00-16.00 Workshop forts.

Torsdag 9.12. FNAC thyroidea og lymfeknuter
09.00-09.45 Thyroidea (Sigstad)
09.45-11.00 Workshop (Sigstad, Lund-Iversen)
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Workshop forts.
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Lymfeknuter med tumor colli (Lund-Iversen, Helgeland)
13.45-14.45 Workshop (Lund-Iversen, Helgeland)
14.45-15.00 Pause
15.00-16.00 Workshop forts.
Fredag 10.12. Avslutning og kursprøve
09.00-10.30 Gjennomgang av kriterier (Vintermyr)
10.30-11.00 Pause
11.00-13.00 Kursprøve
13.00 Avreise


Fant du det du lette etter?