Ekkokardiografi II, våren 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i hjertesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i hjertesykdommer (30t)                                                                     

Læringsmål

Deltakerne skal i løpet av kurset ha tilegnet seg kunnskap om generell og avansert diagnostikk av hjertesykdommer ved hjelp ultralydteknikker. Bruk av MR, CT og nukleærmedisinske undersøkelser ved hjertesykdommer er også bygd inn i kurset.

Kurskomite

Helge Skulstad  (kursleder), Trygve Husebye, Espen Holte, Einar Skulstad Davidsen

Kursavgift

7200,- NOK

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 30

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Andre opplysninger

Kurset bygger på grunnkurset Ekkokardiografi I og forutsetter at man har utført >100 transthorakale ekkoundersøkelser selvstendig og at man kan utføre flere ukentlig etter kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?