Ekkokardiografi I, vår 2023

For godkjenninger, se Målgruppe under.

MÅLGRUPPE

Ekkokardiografi grunnkurs retter seg mot LIS i spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål (FIM). Kurset skal bidra til kompetanse innen FIM-001, 008-010, 029, 031-032, 038-039, 041, 047 og 059, med særlig vekt på FIM-029, 031-032, 038-039, 041, 047. Kurset har tidligere vært godkjent som valgfrie tellende kurstimer av Legeforeningens spesialitetskomiteer for anestesiologi, barnesykdommer, hjertesykdommer, indremedisin og lungesykdommer.

Deltakerne bør ha utført 30 ekkokardiografiske undersøkelser og ha anledning til å praktisere ekkokardiografi videre etter kurset.

LÆRINGSMÅL

Etter endt kurs skal deltakerne ha teoretisk og praktisk grunnlag om ekkokardiografisk teknikk, normalverdier, og standardundersøkelse ved vanlige hjertesykdommer hos voksne.

KURSKOMITÉ

Einar Skulstad Davidsen, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus (kursleder); Eva Gerdts og Mai Tone Lønnebakken, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen; Dana Cramariuc, Nicolai Maroni Johannessen, Helga Bergljot Midtbø, Barbara Rogge og Sahrai Saeed. Hjerteavd., Haukeland u.s.

ANTALL TIMER

17 timer

MAKS DELTAKERE

20

KURSPRIS

6200,- inkl. lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Mandag 30. januar
Ekkokardiografiske metoder og venstre ventrikkel
1200 Introduksjon
1205 Transthorakale ekkokardiografiske teknikker: m-modus, 2D, Doppler.
1300 Normal transthorakal undersøkelse.

1345 Pause

1400 Venstre ventrikkels dimensjon og systoliske funksjon.
1500 Øvelse i simulator for nybegynnere. Demonstrasjon for øvrige.
1700 Slutt

Tirsdag 31. januar
Klaffesykdom
0900 Venstre ventrikkels diastole
0945 Aortaklaffefeil: Aortastenose, aortainsuffisiens.
1045 Pause
1100 Mitralklaffefeil: Mitralinsuffisiens, mitralstenose.

1200 Hovedpause

1300 Praktiske øvelser på pasienter i 4 parallelle grupper (alle)
1600 Slutt

Onsdag 1. februar 
Hemodynamikk
0900 Hjertesvikt: Iskemisk hjertesykdom, kardiomyopati.
1000 Perikardvæske og tamponade.
1030 Pause
1045 Høyre ventrikkel og trykk i det lille kretsløp.
1130 Ekkokardiografi i vaktsammenheng, praktisk bruk.

1200 Hovedpause

1300 Praktiske øvelser på pasienter i 4 parallelle grupper (alle)
1500 Kursprøve med gjennomgang.
1630 SluttKONTAKT
E-postregutvest@helse-vest.no
Fant du det du lette etter?