Ekkokardiografi I grunnkurs - uke 47

For godkjenninger, se Målgruppe under

Læringsutbytte

Kurset skal gi innblikk i grunnlag, praktisk utførelse, klinisk bruk og metodebegrensinger for klinisk ekkokardiografi. Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne framstille standard projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de viktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnleggende patologi i det lille kretsløpet.

Kursleder

Espen Holte

Målgruppe

Ekkokardiografi grunnkurs retter seg mot LIS i spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål (FIM). Kurset skal gi bidra til kompetanse innen FIM-001, 008-010, 029, 031-032, 038-039, 041, 047 og 059, med særlig vekt på FIM-029, 031-032, 038-039, 041, 047. Kurset har tidligere vært godkjent som valgfrie tellende kurstimer av Legeforeningens spesialitetskomiteer for anestesiologi, barnesykdommer, hjertesykdommer, indremedisin og lungesykdommer.

Deltakerne bør ha utført 30 ekkokardiografiske undersøkelser og ha anledning til å praktisere ekkokardiografi videre etter kurset.

Kursavgift

5200,-

Ved servering tilkommer det 300,- per dag

Antall deltakere

20

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?