Ekkokardiografi I – grunnkurs Høst 2023 (FIM)

Ny ordning: Kurset er anbefalt for Indremedisinske fag (del 2).
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Opptak

Fra høsten 2023 innføres nasjonalt opptak for kurset ekkokardiografi I – grunnkurs. 

Dersom du har preferanse om hvilket kurs du ønsker å delta på kan du oppgi Oslo eller Trondheim i feltet "annen informasjon" i påmeldingsskjema. 

Eventuelle ønsker vi bli hensynstatt så langt det lar seg gjøre. Videre tildeles plasser etter prioritert rekkefølge: ansiennitet, deretter eventuelt ønske om kurs.

Når du klikker på påmeldingslenken står det at kurset koster NOK 6 590,-. Dersom du deltar på kurset i Helse Sør-Øst vil prisen være noe lavere fordi det ikke sereveres lunsj. 

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Deltagerne bør ha utført 30 ekkokardiografiske undersøkelser og ha anledning til å praktisere ekkokardiografi videre etter kurset.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Helse Midt: Kurset skal gi innblikk i grunnlag, praktisk utførelse, klinisk bruk og metodebegrensinger for klinisk ekkokardiografi. Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne framstille standard projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de viktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnleggende patologi i det lille kretsløpet.

Helse Sør-Øst: Å få noe praktisk erfaring med bruk av de vanligste ekkokardiografiske teknikkene (M-mode, 2D, Farge-Doppler og CW+PW Doppler), samt kunne anvende disse i diagnostikk av de vanligste hjertesykdommene.

Læringsmål

Hjertesykdommer
FIM-030 Koronarsykdom - patogenese, presentasjonsform
FIM-031 Koronarsyndrom - akutt - kunnskap
FIM-032 Koronarsyndrom - akutt - utredning og behandling
FIM-038 Klaffelidelser
FIM-039 Endokarditt
FIM-040 Perikarditt - akutt
FIM-041 Hjertesvikt - patogenese, patofysiologi og årsaksforhold - initial diagnostikk

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

Helse Midt-Norge: NOK 6590,- (med lunsj)

Helse Sør-Øst: NOK 5690,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Helse Midt-Norge: Maks 20 deltakere.

Helse Sør-Øst: Maks 25 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Helse Midt-Norge: Espen Holte, St. Olavs hospital

Helse Sør-Øst: Jan Otto Beitnes og Helge Skulstad, Rikshospitalet

Program

Helse Midt Norge: Under utarbeidelse.

Helse Sør-Øst: Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?