Ekkokardiografi grunnkurs 1, høst 2021

For godkjenninger, se Målgruppe under.

Målgruppe

Ekkokardiografi grunnkurs retter seg mot LIS i spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål (FIM). Kurset skal gi bidra til kompetanse innen FIM-001, 008-010, 029, 031-032, 038-039, 041, 047 og 059, med særlig vekt på FIM-029, 031-032, 038-039, 041, 047.

Kurset har tidligere vært godkjent som valgfrie tellende kurstimer av Legeforeningens spesialitetskomiteer for anestesiologi, barnesykdommer, hjertesykdommer, indremedisin og lungesykdommer

Læringsmål

Å få noe praktisk erfaring med bruk av de vanligste ekkokardiografiske teknikkene (M-mode, 2D, Farge-Doppler og CW+PW Doppler), samt kunne anvende disse i diagnostikk av de vanligste hjertesykdommene.

Kurset skal gi bidra til kompetanse innen FIM-001, 008-010, 029, 031-032, 038-039, 041, 047 og 059, med særlig vekt på FIM-029, 031-032, 038-039, 041, 047.

Kursavgift

5100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 22

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Jan Otto Beitnes (kursleder), Helge Skulstad.
Seksjon for hjerteultralyd, Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet.
Postboks 4950, Nydalen. 0424 Oslo.
jbeitnes@ous-hf.no

Litteratur

Kapitlet om ekkokardiografi i Kardiologiske metoder (2014) (http://www.hjerte.no/Hjerteforum/Kardiologiske metoder

Otto CM. Textbook of clinical echocardiography. 6th ed. Elsevier, 2018.

Forfang K, Istad H, Wiseth R. kardiologi. Klinisk veileder. Gyldendal. S 50-79 (ekkokardiografi)

Aakhus S, Brabrand K, Dalen H. Medisinsk Ultralyddiagnostikk. Gyldendal, 2016.

Program

Under utarbeidelse


 

Fant du det du lette etter?