Ekkokardiografi, Grunnkurs I 2023 (FIM)

Ekkokardiografi grunnkurs retter seg mot LIS i spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål (FIM).
For godkjenning se målgruppe under.

MÅLGRUPPE

Ekkokardiografi grunnkurs retter seg mot Kardiologer og indremedisiner i utdanning. Anestesileger og barneleger i utdanning og spesialister. Leger i akuttmottaket og på intensivavdeling. LIS i spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål (FIM). Kurset skal bidra til kompetanse innen FIM-001, 008-010, 029, 031-032, 038-039, 041, 047 og 059, med særlig vekt på FIM-029, 031-032, 038-039, 041, 047. Kurset har tidligere vært godkjent som valgfrie tellende kurstimer av Legeforeningens spesialitetskomiteer for anestesiologi, barnesykdommer, hjertesykdommer, indremedisin og lungesykdommer.

Deltakerne bør ha utført 30 ekkokardiografiske undersøkelser og ha anledning til å praktisere ekkokardiografi videre etter kurset.


LÆRINGSMÅL

Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne framstille standart projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de viktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnlegende patologi i det lille kretsløpet.  

KURSKOMITÉ

Assami Rösner, Hjertemedisinsk avdeling (kursleder, UNN, Tromsø), 
Torvind Næsheim, Anestesiavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge. 
Henrik Schirmer (OUS, UiT); 
Siri Malm (UNN Harstad),
Eystein Skjølsvik (OUS Rikshospitalet), 
Eivind Fosse (UNN, Tromsø), 
Marlene Glamann (UNN Tromsø), 
Hans-Petter Amundsen (UNN, Tromsø) som hand-on lærer.

ANTALL TIMER

20 timer

MAKS DELTAKERE

24

KURSPRIS

5300,- 

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 300,- pr dag.

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Kursprogram.pdf

Fant du det du lette etter?