EKG (FIM)

Helsedirektoratet anbefaler kurs i hjertesykdommer, inkl. EKG og ekko for felles indremedisin del II i ny ordning.
EKG-kurset har tidligere vært godkjent som tellende valgfrie timer i indremedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, geriatri og anestesi.

Ansiennitet 

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivese

Fungere selvstendig på indremedisiners nivå i klinisk, elektrokardiologisk problemløsning.
Etter- og videreutdanning i anvendt elektrokardiologisk teori og praktisk EKG-tolkning med vekt på øvelsesoppgaver. Arytmidiagnostikk utgjør en stor del. Litt om pacemaker-EKG og ICD.

Læringsmål

Hjertesykdommer
FIM-028 EKG 
FIM-031 Koronarsyndrom - akutt - kunnskap
FIM-032 Koronarsyndrom - akutt - utredning og behandling
FIM-034 Synkope
FIM-035 Kronotrop medisinering - Ektern pacing - Pacemakersvikt - inaktivering av ICD
FIM-036 Atrieflimmer - Atrieflutter
FIM-037 Takykardier

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9450,- (Inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Torkel Steen
Finn Hegbom
Mathis Korseberg Stokke

Litteratur

Man får lite utbytte av kurset dersom man ikke har forkunnskaper. Denne linken er til en ny, meget god, gratis nettlærebok i EKG: https://studmed.uio.no/elaring/fag/hjertesykdommer/index.shtml

Den finnes også i papirformat i Hjerteforum Suppl. 4/2021 (utsendt høst 2021).

Vi anbefaler sterkt at du går gjennom denne, før du deltar på kurset. Den gir deg grunnkunnskaper som vil være svært nyttige, og som vil gjøre det lettere å få utbytte av det interaktive stoffet på kurset. Har du gått gjennom dette, er du godt rustet. Du kan også klikke deg inn på øvelser.

Det finnes også mange andre, internasjonale nettsteder som viser EKG-tolkning, med ulik vanskelighetsgrad og kvalitet.

Lærebok? Det er svært mange EKG-bøker på markedet, - gode og dårlige. Hvilke man liker, er spørsmål om egen innlæringsstil. Vi kan nevne:

  • Finn Hegbom og Torkel Steen: «Hjertearytmier. Klinikk, EKG og behandling». ISBN 9788-82-303-3254-2. Kjøpes via mail til finnheg@gmail.com . Dette er ikke primært en EKG-bok, men en sammenfatning av diagnostikk, patofysiologi og behandling av arytmier, samt pacemaker og ICD. EKG-diagnostikk av arytmier, som er en vesentlig del av kurset, er godt dekket.
  • Sverker Jern: «Klinisk EKG-diagnostik». Sverker Jern Utbildning AB, 2010. ISBN 978-91-633-6666-6. https://www.boktugg.se/bok/9789163395857/klinisk-ekg-diagnostik-2-0  God og kortfattet fremstilling som dekker det meste av klinisk relevant EKG-diagnostikk. Dekker også grunnleggende arytmitolkning og pacemaker-EKG. Svensk tekst. Med boka følger CD eller nettkode med øvelser. Boka gir et godt grunnlag. Kan anbefales.
  • Hein Wellens og Mary Conover: «The ECG in Emergency Decision Making». Saunders/Elsevier 2007. ISBN-13 978-1-4160-0259-8. Meget god oversikt over det meste av vanlig, klinisk EKG-diagnostikk. God dekning av arytmier! (Arytmidelen er verdt hele boka.). Gir også gode råd om behandling av tilstandene som omtales, men obs dato. Omtalen av infarkt-EKG er interessant og lærerik, men fremstår utdatert ang. terapeutisk konsekvens, i en tid da «alle» infarkter går til koronarangio. Denne boka gir likevel mye verdifull kunnskap, både for erfarne og ferske sykehusleger. 280 sider. Tilgjengelig via Amazon.com: The ECG in Emergency Decision Making Paperback – Illustrated, 27 Oct. 2005

Andre opplysninger

Kurset avsluttes med flervalgs kursprøve.

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?