ECT høst 2023 (VOP)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Psykiatri
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Psykiatri

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

LÆRINGSMÅLSBESKRIVELSE

Etter kurset skal deltakerne:

- kunne plassere ECT som behandlingsform i en kulturell, historisk og etisk kontekst
- kjenne til holdninger, motforestillinger og faglig uenighet rundt ECT og kunne drøfte disse med pasient og pårørende
- ha kjennskap til antatte virkningsmekanismer
- kjenne til evidens for behandlingens effekt og bivirkninger
- kunne identifisere pasienter med antatt god effekt av ECT
- kjenne til hvordan tar man hensyn til ulike somatiske tilstander og relative kontraindikasjoner
- kunne diskutere kost nytte forhold for ECT vs. annen behandling med pasienten og pårørende
- kunne evaluere og justere faktorer som påvirker behandlingens effekt og bivirkninger, sånt som elektrodeplassering, ladning, frekvens, medisiner.
- kunne innhente samtykke til ECT med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene og kjenne til det rettslige grunnlaget for nødretts-ECT
- kjenne til nødvendig forberedelse til ECT og utredning før ECT
- kunne gjennomføre adekvat behandlingsmonitorering under hvert anfall og i behandlingsforløpet, herunder gjenkjenne et adekvat epilepsilignende anfall i EEG og kriteria for å endre behandlingsparameter gjennom behandlingsserien, klinisk vurdering gjennom serien, kriteria for å avslutte ECT serien og indikasjon for vedlikeholdsbehandling
- kunne modifisere nødvendig medisinering før under og etter ECT

KURSKOMITÈ

Ute Kessler (kursleder)

KURSAVGIFT

3 700,-  inkl lunsj (med forbehold om endringer)

ANTALL DELTAKERE

Maks 60

PROGRAM (med forbehold om endringer)

09:30 Registrering

10:00 Krampebehandlingens historie.
Hvordan virker ECT? Hva er kjent om virkningsmekanismen

10:45 Pause

11:00 Indikasjoner.
Somatiske forhold ved ECT- kontraindikasjoner.

11:45 Pause

12:00 Elektrodeplassering, doseberegning.
Behandlingsmonitorering - EEG.

12:45 Lunsj

13:30 Kognitive effekter av depresjon og ECT.
Monitorering av kognitive effekter.

14:15 Pause

14:30 Forberedelse til ECT.
Medikamenter under og etter ECT.

15:15 Pause

15:30 Nasjonal faglig retningslinje ECT, etiske betraktninger og samtykke.

16:30 Vel hjem


Fant du det du lette etter?