ECT høst 2022

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Psykiatri
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Psykiatri

KURSKOMITÈ

Ute Kessler (kursleder)

KURSAVGIFT

3 500,-  inkl lunsj (med forbehold om endringer)

PROGRAM

09:30 Registrering

10:00 Krampebehandlingens historie.
Eivind Aakhus, PhD, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet (25 min)

Hvordan virker ECT? Hva er kjent om virkningsmekanismen
E. Aakhus (20 min)

10:45 Pause

11:00 Indikasjoner.
Ute Kessler, PhD, seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus (20 min)

Somatiske forhold ved ECT- kontraindikasjoner.
U. Kessler (20 min)

11:45 Pause

12:00 Elektrodeplassering, doseberegning.
Per Bergsholm, dr.med. (15-20 min)

Behandlingsmonitorering - EEG.
P. Bergsholm (25-30 min)

12:45 Lunsj

13:30 Kognitive effekter av depresjon og ECT.
U. Kessler (25 min)

Monitorering av kognitive effekter.
U. Kessler (20 min)

14:15 Pause

14:30 Forberedelse til ECT.
P. Bergsholm (25 min)

Medikamenter under og etter ECT.
P. Bergsholm (20 min)

15:15 Pause

15:30 Nasjonal faglig retningslinje ECT, etiske betraktninger og samtykke.
Magritt Skjølsvold Ræder, overlege OUS

16:30 Vel hjem
Fant du det du lette etter?