ECT, 2022 (VOP)

Ny ordning: Et nyttig emnekurs i Psykiatri som kan bidra til å oppnå læringsmål.
Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs (12t) for LIS i Psykiatri

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne: 

 • kunne plassere ECT som behandlingsform i en kulturell, historisk og etisk kontekst
 • kjenne til holdninger, motforestillinger og faglig uenighet rundt ECT og kunne drøfte disse med pasient og pårørende
 • ha kjennskap til antatte virkningsmekanismer
 • kjenne til evidens for behandlingens effekt og bivirkninger
 • kunne identifisere pasienter med antatt god effekt av ECT
 • kjenne til hvordan tar man hensyn til ulike somatiske tilstander og relative kontraindikasjoner
 • kunne diskutere kost nytte forhold for ECT vs. annen behandling med pasienten og pårørende
 • kunne evaluere og justere faktorer som påvirker behandlingens effekt og bivirkninger, sånt som elektrodeplassering, ladning, frekvens, medisiner.
 • kunne innhente samtykke til ECT med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene og kjenne til det rettslige grunnlaget for nødretts-ECT
 • kjenne til nødvendig forberedelse til ECT og utredning før ECT
 • kunne gjennomføre adekvat behandlingsmonitorering under hvert anfall og i behandlingsforløpet, herunder gjenkjenne et adekvat epilepsilignende anfall i EEG og kriteria for å endre behandlingsparameter gjennom behandlingsserien, klinisk vurdering gjennom serien, kriteria for å avslutte ECT serien og indikasjon for vedlikeholdsbehandling
 • kunne modifisere nødvendig medisinering før under og etter ECT

Kurskomite

Magritt Skjølsvold Ræder (Kursleder)  magrsk@ous-hf.no

Antall deltakere

50

Kursavgift

NOK 3350,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?