Disseksjonskurs, våren 2023 (NKI)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrokirurgi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

Dette er Del 2 av et nevrokirurgisk disseksjonskurs for LiS eller unge legespesialister. Hovedfokus er på grunnleggende ferdigheter i skallebasis tilganger og mikrokirurgisk disseksjon. Det er ikke forutsetning med deltagelse i Del 1, men man må ha noe erfaring med vanlig kraniotomi (se kursprogram for mer detaljert informasjon). Det er 2 kursdeltagere per preparat.

Læringsmål

Basale kirurgiske ferdigheter

NKI-008 Vev og vevshåndtering 

Kursavgift

NOK 6590,- (inkl. lunsj)

Deltakere

Maks 6 deltakere
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

 Markus Wiedmann, Nevrokirurgisk avd. Oslo Universitetssykehus
uxwiem@ous-hf.no

Litteratur

F.eks. The Craniotomy Atlas (A. Raabe), Atlas of Operative Microneurosurgery (Tew, van Loveren, Keller), Operative Zugangswege in der Neurochirurgie (Mohsenipour, Goldhahn, Fischer, Platzer, Pomaroli), Rhoton Cranial anatomy and surgical approaches, Neurosurgical Atlas (A. Cohen-Gadol); Atlas of Neurosurgical Techniques (Sekhar, Fessler)

Program

Program (PDF)


Fant du det du lette etter?