Disseksjonskurs, vår 2022 (NKI)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrokirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Nevrokirurgi (17t)

Læringsmål

NKI LM 008 og 009 Basale kirurgiske ferdigheter (vev, vevshåndtering og nevrokirurgiske instrumenter); LM 015-020 supra-tentorielle og infra-tentorielle kraniotomier; anbefalt kurs i nevrokirurgi (E: Disseksjonskurs). Dette er et nevrokirurgisk disseksjonskurs med fokus på basale nevrokirurgiske tilganger og anatomisk kunnskap. Det er 2 kursdeltagere per preparat og det er en instruktør per 2 deltagere. Kursdeltagere skal lære seg standard tilganger som pterional, orbito-zygomatisk, sub-temporal, retrosigmoid, sub-occipital og parasaggital tilgang. Videre disseksjon av subarachnoidale cisterner og nevro-vaskulære strukturer. Kurset vil inkludere korte foredrag, master disseksjon og hands-on. Hovedfokus vil klart være på egen disseksjon med god veiledning.

Kursavgift

NOK 16500,- (inkl. lunsj)

Under pandemien har kurset vært arrangert i Norge for å sikre gjennomføring, med kursavgift på samme nivå med det som kreves ved deltagelse på tilsvarende kurs i utlandet.

Deltakere

Maks 6 deltakere
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

 Markus Wiedmann, Nevrokirurgisk avd. Oslo Universitetssykehus
uxwiem@ous-hf.no

Litteratur

F.eks. The Craniotomy Atlas (A. Raabe), Atlas of Operative Microneurosurgery (Tew, van Loveren, Keller), Operative Zugangswege in der Neurochirurgie (Mohsenipour, Goldhahn, Fischer, Platzer, Pomaroli), Rhoton Cranial anatomy and surgical approaches, Neurosurgical Atlas (A. Cohen-Gadol); Atlas of Neurosurgical Techniques (Sekhar, Fessler)

Program

PROGRAM(PDF)

Fant du det du lette etter?