Disseksjonskurs - Oslo Neurosurgical Dissection Course - Basic approaches and anatomy

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrokirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Nevrokirurgi (17t)


Læringsmål

NKI LM 008 og 009 Basale kirurgiske ferdigheter (vev, vevshåndtering og nevrokirurgiske instrumenter); LM 015-020 supra-tentorielle og infra-tentorielle kraniotomier; anbefalt kurs i nevrokirurgi (E: Disseksjonskurs). Dette er et nevrokirurgisk disseksjonskurs med fokus på basale nevrokirurgiske tilganger og anatomisk kunnskap. Det er 2 kursdeltagere per preparat og det er en instruktør per 2 deltagere. Kursdeltagere skal lære seg standard tilganger som pterional, orbito-zygomatisk, sub-temporal, retrosigmoid, sub-occipital og parasaggital tilgang. Videre disseksjon av subarachnoidale cisterner og nevro-vaskulære strukturer. Kurset vil inkludere korte foredrag, master disseksjon og hands-on. Hovedfokus vil klart være på egen disseksjon med god veiledning.


Kursavgift

NOK 17250,- (inkl. lunsj)


Deltakere

Maks 6 deltakere
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Litteratur

F.eks. The Craniotomy Atlas (A. Raabe), Atlas of Operative Microneurosurgery (Tew, van Loveren, Keller), Operative Zugangswege in der Neurochirurgie (Mohsenipour, Goldhahn, Fischer, Platzer, Pomaroli), Rhoton Cranial anatomy and surgical approaches, Neurosurgical Atlas (A. Cohen-Gadol); Atlas of Neurosurgical Techniques (Sekhar, Fessler)

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?