Diagnostikk og behandling av tuberkulose, Høst 2022 (INF)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Viktig informasjon

Kurset samlokaliseres 07 - 08. november 2022 med kurs i Medisinsk mikrobiologi: Mykobakterier

Læringsmål

INFEKSJONSYKDOMMER: INF-026 Selvstendig kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med aktiv tuberkulose, INF-027 Ha god kunnskap om behandling av pasienter med resistent tuberkulose, INF-028 Selvstendig kunne utrede, følge opp og behandle pasienter med latent tuberkulose, INF-029 Selvstendig kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med andre mykobakterielle infeksjoner enn tuberkulose.

LÆRINGSMÅL LUNGESYKDOMMER: TUBERKULOSE: LUN-017 Selvstendig kunne diagnostisere og behandle pasienter med thoracal tuberkulose, LUN-018 Ha god kunnskap om risikofaktorer og sykdomsutvikling ved tuberkulose. Selvstendig kunne gjennomføre utredning og behandling av aktiv og latent pulmonal tuberkulose. Ha god kunnskap om utredning og behandling av ekstrapulmonal tuberkulose. LUN-019 Ha god kunnskap om smitteoppsporing og kjenne gjeldende regelverk og retningslinjer. LUN-020 Ha god kunnskap om og selvstendig kunne behandle infeksjoner med non tuberkuløse mycobakterieinfesjoner (NTM) i lungene.

Ikke-mykobakterielle lungeinfeksjoner. LUN-021 Ha god kunnskap om diagnostikk og behandlingsprinsipper ved lungeinfeksjoner, inkludert opportunistiske infeksjoner, samt komplikasjoner, herunder empyem og lungeabscess. LUN-022 Ha god kunnskap om de vanligste former for medfødt og ervervet immunsvikt som disponerer for lungeinfeksjoner.

Kursavgift

NOK 6200,- (inkl lunsj  og pauseservering)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks antall deltakere for dag 1-3: 60 (+20 fra Mikrobiologi kurs)

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Anne Torunn Mengshoel, FHI, Avdeling for bakteriologi; anne.torunn.mengshoel@fhi.no
Anne Ma Dyrhol Riise, OUS, Infeksjonsmedisinsk avdeling; a.m.d.riise@medisin.uio.no 
Hallgeir Tveiten, OUS, Lungemedisinsk avdeling, OUS
Vidar Ormåsen, OUS, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS

Litteratur

WHO: https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1

IDSA guidelines: Diagnose av tuberkulose
https://www.idsociety.org/practice-guideline/diagnosis-of-tb-in-adults-and-children/

IDSA guidelines: Behandling av sensitiv tuberkulose
https://www.idsociety.org/practice-guideline/treatment-of-drug-susceptible-tb/

IDSA guidelines: Behandling av resistent tuberkulose
https://www.idsociety.org/practice-guideline/treatment-of-drug-resistant-tb

IDSA guidelines: Behandling av NTM
https://www.idsociety.org/practice-guideline/nontuberculous-mycobacterial-ntm-diseases/

Lungeinfeksjoner med ikke-tuberkuløse mykobakterier https://tidsskriftet.no/2018/11/oversiktsartikkel/lungeinfeksjoner-med-ikke-tuberkulose-mykobakterier

Folkehelseinstituttet sin hjemmeside som inneholder faktaark, statistikk, pasientinformasjon og veiledning for helsepersonell om tuberkulose https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/

Temasiden på FHI’s hjemmeside som inneholder faktaark, statistikk, pasientinformasjon og veiledning for helsepersonell om tuberkulose https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/

Lungeinfeksjoner med ikke-tuberkuløse mykobakterier https://tidsskriftet.no/2018/11/oversiktsartikkel/lungeinfeksjoner-med-ikke-tuberkulose-mykobakterier

Manual of Clinical Microbiology, ASM press,

Strategirapport nr 30, 2016 Mykobakteriediagnostikk
https://www.fhi.no/publ/strategimoter/strategimote-nr-30-2016-mykobakteriediagnostikk/

ECDC Laboratorie håndbok
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/handbook-tuberculosis-laboratory-diagnostic-methods-european-union-updated-2018

WHO TB Lab Biosafety Manual
https://www.who.int/tb/publications/2012/tb_biosafety/en/

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?