Diagnostikk og behandling av nakke, brystrygg, korsrygg og bekken, samt radiologi av columna (FMR)

Ny ordning: Anbefalt kurs i fysikalsk medisin og rehabilitering.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Forkunnskaper

Det forventes at deltakerne på forhånd har kunnskap om ryggsøylens anatomi og at de kan gjøre en klinisk undersøkelse av pasienter med smerter i rygg og nakke. Det er fint om man på forhånd har hørt om den biopsykososiale modellen.

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne vite forskjellen på spesifikke og uspesifikke tilstander i columna og kjenne godt til den fysikalsk medisinske tilnærmingen i diagnostikken (anamnese, klinisk undersøkelse og radiologi) og behandlingen av dem.

Læringsmål

Rehabiliteringsledelse
FMR-006 Samarbeide med andre aktører i rehabiliteringsforløpet
FMR-007 Rehabiliteringsforløp - komplikasjoner
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Bevegelsesapparatet
FMR-045 Risikofaktorer for utvikling av langvarige plager eller alvorlig patologi
FMR-046 Kliniske undersøkelser/tester
FMR-047 Nakke
FMR-048 Rygg
FMR-058 Skåringsverktøy og skjema
FMR-059 Kirurgisk intervensjon
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-063 Bildediagnostikk - nervesystemet og bevegelsesapparatet
FMR-064 Nevrofysiologisk undersøkelse
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar
Smerte
FMR-067 Smertetilstander - diagnostisere, behandle og følge opp

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5690,-.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Ingen begrensning.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder Ingar Heier: ingahe@siv.no

Litteratur

Forslag til litteratur:

«Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon», Formi.no

«Når plager blir sykdom», Peer H. Staff og Hans M. Nordahl

«Norsk fysikalsk medisin», Niels Gunnar Juel (red)

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?