Diagnostikk og behandling av nakke, brystrygg, korsrygg og bekken, samt radiologi av columna

Dette er et utsatt kurs fra våren 2020
Ny ordning: Anbefalt kurs i Fysikalsk medisin og rehabilitering
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) i Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne vite forskjellen på spesifikke og uspesifikke tilstander i columna og kjenne godt til den fysikalsk medisinske tilnærmingen i diagnostikken (anamnese, klinisk undersøkelse og radiologi) og behandlingen av dem. Kurset er en aktuell læringsaktivitet ved følgende læringsmål i fysikalsk medisin og rehabilitering: 6, 7, 14, 15, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68

Kursavgift

NOK 5100,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Ingar Heier, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet
Sykehuset i Vestfold HF
ingahe@siv.no


Litteratur

Det forventes at deltakerne på forhånd har kunnskap om ryggsøylens anatomi og at de kan gjøre en klinisk undersøkelse av pasienter med smerter i rygg og nakke. Det er fint om man på forhånd har hørt om den biopsykososiale modell.

Forslag til litteratur:
«Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon», Formi.no
«Når plager blir sykdom», Peer H. Staff og Hans M. Nordahl
«Norsk fysikalsk medisin», Niels Gunnar Juel (red)

Andre opplysninger

Dette er et utsatt kurs fra våren 2020. Kurset har deltakere som hadde kursplass fra våren 2020, men vi kan ta inn noen flere.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?