Diagnostikk og behandling av hiv og virale hepatitter (INF)

Ny ordning: Anbefalt kurs i infeksjonssykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsmål

Hiv
INF-010 HIV-infeksjoner - resistensanalyser, bivirkninger og interaksjonsutfordringer
INF-011 Opportunistiske infeksjoner ved immunsvikt
INF-012 HIV - smitteoppsporing og rådgivning
INF-013 PrEP og PEP
Viral hepatitt
INF-018 Akutt viral hepatitt
INF-019 Kronisk viral hepatitt

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Hovedfokus for kursets første dag er å dekke Læringsmål INF-010: Beherske diagnostikk og behandling av hiv-infeksjoner. Ha god kunnskap om resistensanalyser, bivirkninger og interaksjonsutfordringer. Følgende hiv-relaterte læringsmål vil også bli belyst: INF-011«Selvstendig kunne diagnostisere og behandle opportunistiske infeksjoner ved hiv infeksjon med immunsvikt inkludert AIDS», INF-012: Selvstendig kunne gjennomføre smitteoppsporing og rådgi i hiv-relaterte smittespørsmål og INF-013: Selvstendig kunne vurdere indikasjon for og gjennomføre pre og post-eksposisjonsprofylakse (PrEP og PEP).

Fokus for dag 2 (hepatitt B) og 3 (hepatitt C) er å dekke Læringsmål INF-019: Viral hepatitt: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere, vurdere, behandle og følge opp pasienter med kronisk viral hepatitt.

Kursavgift

6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Bente Magny Bergersen

Ane-Kristine Finbråten
Dag Henrik Reikvam

Litteratur

Faglige retningslinjer hiv (hivfag.no),
Hepatittveileder (hepatittfag.no),
Europeiske hiv-guidelines (eacsociety.org/guidelines), HBV/HCV guidelines (EASL.eu, hcvguidelines.org)
HBV/HCV guidelines (EASL.eu, hcvguidelines.org)

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?