Diagnostikk og behandling av hiv og virale hepatitter

Ny ordning: Anbefalt kurs i infeksjonssykdommer

Læringsmål

Hovedfokus for kursets første dag er å dekke Læringsmål INF-010: Beherske diagnostikk og behandling av hiv-infeksjoner. Ha god kunnskap om resistensanalyser, bivirkninger og interaksjonsutfordringer. Følgende hiv-relaterte læringsmål vil også bli belyst: INF-011«Selvstendig kunne diagnostisere og behandle opportunistiske infeksjoner ved hiv infeksjon med immunsvikt inkludert AIDS», INF-012: Selvstendig kunne gjennomføre smitteoppsporing og rådgi i hiv-relaterte smittespørsmål og INF-013: Selvstendig kunne vurdere indikasjon for og gjennomføre pre og post-eksposisjonsprofylakse (PrEP og PEP).

Fokus for dag 2 (hepatitt B) og 3 (hepatitt C) er å dekke Læringsmål INF-019: Viral hepatitt: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere, vurdere, behandle og følge opp pasienter med kronisk viral hepatitt.

Kursavgift

5100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Bente Magny Bergersen, Infeksjonsmedisinsk poliklinikk
bember@ous-hf.no
(+47) 41664489

Litteratur

Faglige-retningslinjer-hiv-2019 (hivfag.no),
Hepatittveileder2017v.7 (hepatittfag.no),
Europeiske hiv-guidelines (eacsociety.org/guidelines),
HBV/HCV guidelines (EASL.eu, hcvguidelines.org)

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?