Diabetes og dyslipidemier (END)

Ny ordning: Anbefalt kurs i endokrinologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Under utarbeidelse.

Læringsmål

Diabetes
END-001 Diabetesmedikamenter, insulinpumpe, kontinuerlig glukosemåler
END-002 Livsstilveiledning - diabetespasienter
END-003 Diabetisk ketoacidose, hyperglykemisk hyperosmolært syndrom og hypoglykemi
END-004 Diabetiske senkomplikasjoner - hyppigste
END-005 Diabetesrelaterte problemer
END-006 Diabeteskomplikasjoner - spesielle
END-007 Diabetesbehandling ved andre behandlinger eller situasjoner. Førerkort.
END-008 Tverrfaglig diabetesteam
END-009 Diabetes i svangerskapet
END-010 Sekundær diabetes
Overvekt
END-023 Overvekt
Andre endokrine lidelser
END-041 Arvelige dyslipidemier

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9700,- inkludert lunsj

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 32 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kari Anne Sveen (kursleder)
Avd. for Endokrinologi, Oslo Universitetssykehus                                                                                                              kasvee@ous-hf.no

Elisabeth Qvigstad
Kåre Inge Birkeland
Tore Julsrud Berg

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?