Dermatopatologi vår 2024

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Hud- og veneriske sykdommer. Godkjent for LIS i Patologi, se under.
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Hud- og veneriske sykdommer. Godkjent for LIS i Patologi, se under.

GODKJENNING

Hud- og veneriske sykdommer: Kurset er obligatorisk for LIS i gammel ordning og anbefalt for LIS i ny ordning.
Patologi: Kurset er godkjent som emne fra den spesielle patologi for LIS i gammel ordning, og godkjent som et organspesifikt patologikurs for LIS i ny ordning. Fagområde hudpatologi.

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE

Kurset skal gi kandidaten god kunnskap om grunnleggende hudpatologi, både ved inflammatoriske dermatoser og hudtumores. Videre skal kandidatene få god kunnskap om samhandling mellom kliniker og patolog, og beherske tolkning av kliniske opplysninger og histopatologisk beskrivelse. 

LÆRINGSMÅL

HUD-020 Kutane lymfomer, HUD-022 Hudtumores (benigne og maligne)


ANTALL

Maks 

KURSKOMITE

Ingeborg Margrethe Bachmann (kursleder), Lisbeth Rustad, Sura Mohammed Aziz, Trine Brevig

PRIS

5400,- (med forbehold om endringer)

ANDRE OPPLYSNINGER

Kursprøve i form av kasuistikker med tilhørende histologiske snitt (digitalt) besvares på forhånd, og gjennomgås som ledd i kurset

PROGRAM

Kommer senere
Fant du det du lette etter?