Dermatopatologi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Hud- og veneriske sykdommer. Godkjent for LIS i Patologi, se under.
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Hud- og veneriske sykdommer. Godkjent for LIS i Patologi, se under.

Godkjenning

Hud- og veneriske sykdommer: Kurset er obligatorisk for LIS i gammel ordning og anbefalt for LIS i ny ordning.
Patologi: Kurset er godkjent som emne fra den spesielle patologi for LIS i gammel ordning, og godkjent som et organspesifikt patologikurs for LIS i ny ordning. Fagområde hudpatologi.

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset skal gi kandidaten god kunnskap om utredning og behandling av benigne og maligne hudtumores. Videre skal kandidatene få god kunnskap om samhandling mellom kliniker og patolog, og beherske tolkning av kliniske opplysninger og histopatologisk beskrivelse. 

Kurskomite

Lisbeth Rustad (kursleder), Lisbet Sviland, Ingeborg Bachmann, Trine Brevig

Pris

4100,- (med forbehold om endringer)

Andre opplysninger

Kursprøve i form av kasuistikker med tilhørende histologiske snitt (digitalt) besvares på forhånd, og gjennomgås som ledd i kurset

Program (med forbehold om endringer)

Dag 1:

0930-0945          Velkommen 
0945-1030          Samarbeid patologer/dermatologer            
1030-1045          PAUSE
1045-1115          Vanlige termer i dermatopatologi, aktuelle lab. metoder, spes. farver
1115-1200          Inflammatoriske hudsykdommer. Betydningen av reaksjonsmønstre, «Pattern recognition»

1200-1245          LUNSJ

1300-1330          1. Interfasedermatitt    
1330-1415          2. Spongiotisk dermatitt    
1415-1430          PAUSE
1430-1500          3. Bulløse dermatoser       
1500-1520          Benigne melanocyttsvulster/nevi    
1520-1600          Benigne og atypiske/dysplastiske nevi           
1600-1630          Kasuistikker. Quiz/Kahoot                              

Dag 2:

0830-0915          Granulomatøse dermatoser + hudadnekssvulster     
0915-0945          Vaskulitter, pannikulitter   
0945-1015          Pause
1015-1100          Vanlige bløtdelssvulster     
1100-1130          Non-melanom hudkreft      

1200-1245          LUNSJ

1245-1330          NMSC, med hovedvekt på BCC           
1330-1400          Pause
1400-1500          Malignt melanom          
1500-1530          Oppsummering/evaluering/ avslutning 

Fant du det du lette etter?