Dermatologisk terapi og immunologi (HUD)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Hud- og veneriske sykdommer

ANSIENNITET

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Faglig innhold:

Læringsaktivitetene bygger på kunnskap fra humanbiologi og klinisk medisin fra legestudiet og grunnleggende klinisk erfaring i dermatovenerologi.  Man vil tilstrebe en bredere, dypere og mer integrert klinisk forståelse i dermatoimmunologi og dermatologisk terapi. 

Etter gjennomført delemne skal deltakere ha følgende:

Kunnskaper:

Gjøre rede for begrepene medfødt og adaptiv immunitet.

Gjøre rede for sentrale patofysiologiske mekanismer og terapeutiske angrepspunkter ved viktige inflammatoriske hudsykdommer. 

Gjøre rede for virkningsmekanismer for immunterapi og vanlige og alvorlige bivirkninger i hud og behandling av disse, samt ha kunnskap om de viktigste symptomene fra andre organsystemer.

Kjenne til virkningsmekanismer for immunterapi i hud, vanlige og alvorlige bivirkninger i hud og andre organsystemer av immunterapi og behandling av slike bivirkninger 

Ha kunnskap om huden som immunologisk organ med hensyn til ulike immuncellers funksjon i epidermis og dermis.

Kompetanse:

Være i stand til å selvstendig kunne iverksette behandling med konvensjonelle topikale og systemiske midler ved inflammatoriske hudsykdommer.

Være i stand til å iverksette og monitorere behandling med biologiske og småmolekylære midler ved inflammatoriske hudsykdommer, inkludert kunnskap om forundersøkelser, nødvendig oppfølging og risiko.


LÆRINGSMÅL

Diagnostikk og behandling av vanlige og viktige hud- og venerologiske sykdommer
HUD-013 Psoriasis og andre papuloskvamøse sykdommer
HUD-014 Vaskulitter
HUD-016 Bulløse dermatoser
HUD-017 Eksemsykdommer
HUD-018 Legemiddelreaksjoner/toksikodermier
HUD-032 Munnslimhinne
HUD-033 Granulomatøse sykdommer
Dermatologisk lokal- og systembehandling, inklusive fototerapi
HUD-054 Behandling med konvensjonelle og systemiske midler
HUD-055 Behandling med biologiske og småmolekylære midler

KURSkomite

Marit Saunes (kursleder)            Overlege hudavdelingen STO

Ellen H. Modalsli                          Overlege hudavdelingen STO

Lene F. Sandvik                             Overlege hudavdelingen HUS

Øystein Sandanger                       Overlege hudavdelingen OUS

Olav Sundnes                                Overlege hudavdelingen OUS

Øystein Grimstad                         Overlege hudavdelingen UNN

KURSAVGIFT

4700,- Ved lunsj tilkommer det 300 kr pr dag, pr deltaker. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

30

PROGRAM

Kommer


Fant du det du lette etter?