Colorectalcancer med praktiske øvelser på modell, uke 3 2024 (GAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i gastroenterologisk kirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

LIS skal kjenne til alle temaer som berøres under kursets teoretiske del inklusiv diagnostikk, forberedelse til operativ behandling, gjennomføring av denne og oppfølging etter behandling inklusiv håndtering av komplikasjoner. De skal være kjent strukturert og standardisert opplæring i avanserte kirurgiske prosedyrer, og med den praktiske utførelsen av de ulike standardiserte kirurgiske prosedyrene for colorektal kreft med alle lokalisasjoner i tykk- og endetarm.

Læringsmål

Basiskompetanse
GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner
GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-057 Akutt appendicitt og andre sykdomstilstander i appendix
GAK-063 Bøylestomier og endestomier
GAK-064 Nasjonale retningslinjer - tykktarmskreft
GAK-065 Metastaser fra tarmkreft
GAK-066 HIPEC-behandling for pseudomyxom og karsinomatose
GAK-067 Godartede svulster
Rectumcancer og adenomer i rectum
GAK-071 Svulster i rectum - benigne og maligne
GAK-072 Svulster i rectum - benigne og premaligne
GAK-073 Rectumcancer (utredning) - tverrfaglige møter, oppfølging og pasientforløp
GAK-074 Åpen og laparoskopisk rectumkirurgi
GAK-075 Tidligcancer og benigne svulster i rectum
Analcancer
GAK-076 Diagnostikk, utredning, behandling og oppfølging

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9450,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Dr. Ole H Sjo

Litteratur

Eget kompendium vil bli utarbeidet som inkluderer utvalgt litteratur.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?