Cerebrovaskulære sykdommer (NEV, GER)

Ny ordning: Anbefalt i Nevrologi
Gammel ordning: Emnekurs (15t) innen emne cerebrovaskulære sykdommer for LIS i Nevrologi og Geriatri

Læringsutbyttebeskrivelse

Nevrologi, geriatri og indremedisin: Etter endt kurs vil deltakere ha kunnskap om hele slagbehandlingskjeden fra prehospitalt til rehabilitering. De vil kunne identifisere de vanligste slagimitatorer og kameloner. Få kunnskap om indikasjonsstilling for reperfusjonsbehandling med trombolyse og mekanisk trombektomi. Få kunnskap om håndtering av vanlige komplikasjoner i akuttfasen. Få kunnskap om utredning av pasienter med hjerneslag. Få kunnskap om sekundærprofylakse. Få kunnskap om rehabilitering.

Læringsmål

NEV-024 Cerebrovaskulære sykdommer
NEV-025 Hjerneslag - komplikasjoner
NEV-026 Akutt hjerneinfarkt og hjerneblødning
NEV-027 Halskar - morfologi og hemodynamikk
NEV-028 Ultralydundersøkelse
NEV-029 Trombolyse
NEV-030 Andre cerebrale vaskulære sykdommer

Deltakere

Maks 60

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kursavgift

NOK 4800,- (Inkludert lunsj)

Kurskomite

Kursleder Else Charlotte Sandset Telefon 95270084 Elsea@ous-hf.no 

 Hege Ihle-Hansen (HSØ –geriatri)

Torgeir Bruun-Wyller (HSØ – geriatri)

Bente Thommessen (HSØ – nevrologi)

Ole Morten Rønning (HSØ – Nevrologi)

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?