Cerebrovaskulære sykdommer, januar 2022

Ny ordning: Anbefalt i Nevrologi
Gammel ordning: Emnekurs (15t) innen emne cerebrovaskulære sykdommer for LIS i Nevrologi og Geriatri

Læringsmål

Nevrologi, geriatri og indremedisin: Etter endt kurs vil deltakere ha kunnskap om hele slagbehandlingskjeden fra prehospitalt til rehabilitering. De vil kunne identifisere de vanligste slagimitatorer og kameloner. Få kunnskap om indikasjonsstilling for reperfusjonsbehandling med trombolyse og mekanisk trombektomi. Få kunnskap om håndtering av vanlige komplikasjoner i akuttfasen. Få kunnskap om utredning av pasienter med hjerneslag. Få kunnskap om sekundærprofylakse. Få kunnskap om rehabilitering.

Kurset vil bidra til å oppnå læringsmål i nevrologi: NEV24 Cerebrovaskulære sykdommer, NEV25 Hjerneslag komplikasjoner NEV26 Akutt hjerneinfarkt og hjerneblødning NEV29 Trombolyse NEV30 andre cerebrale vaskulære sykdommer. Geriatri: GER32 Hjerneslag og TIA – diagnostikk, utredning og behandling, GER33 Årsaker og risikofaktorer GER34 primær og sekundærforebygging GER35 Trombolysebehandling – endovaskulær behandling ved akutt hjerneinfarkt Indremedisin: FIM15 Hjerneslag – trombolysebehandling – viderehenvisning FIM138 Hjerneslag og TIA.

Antall deltakere

Maks 60

Kursavgift

NOK 4600,- (lunsj inkludert)

Kurskomite

Kursleder Else Charlotte Sandset Telefon 95270084 Elsea@ous-hf.no 

 Hege Ihle-Hansen (HSØ –geriatri)

Torgeir Bruun-Wyller (HSØ – geriatri)

Bente Thommessen (HSØ – nevrologi)

Ole Morten Rønning (HSØ – Nevrologi)

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?