CBRNE-medisin (AMM)

Ny ordning: Anbefalt kurs i akutt- og mottaksmedisin.
Gammel ordning: Kan være aktuelt for for andre spesialiteter.

Målgruppe

Kan være aktuelt for LIS i spesialisering: barnesykdommer, anestesiologi, samfunnsmedisin, arbeidsmedisin, indremedisin, allmennmedisin, blodsykdommer, infeksjonssykdommer.

Læringsutbyttebeskrivelse

Seminaret tar for seg samfunnets roller, trusler, symptomer og behandling ved hendelser med kjemiske, radioaktive og biologiske trusselstoffer, inkludert beredskap, katastrofe- og terrorhåndtering. Håndtering av pasienter som er utsatt for eller blir syke pga sjeldne eller spesielt farlige forgiftninger, infeksjoner og radioaktivitet og stråling. Vi har samlet noen av verdens og Norges ledende eksperter for å forelese.

Læringsmål

CBRNE
AMM-016 Forgiftningsulykker og CBRNE-hendelser
AMM-017 Beredskap og beskyttelsestiltak ved CBRNE-medisin

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

Ingen kursavgift, det blir enkel lunsj uten avgift. Reise og opphold må ordnes selv. 

Deltakere

Maks 120 deltakere.

Påmelding til: CBRNE@ous-hf.no

Kurskomite

Kursledere: Oona Dunlop, Dag Jacobsen og Espen Nakstad (CBRNE-senteret, OUS), Hilde Magda Juul Søndrol (Forsvarets ABC-skole), FSAN.

Kontaktinformasjon: Oona Dunlop, CBRNE-senteret, Akuttmedisinsk avd., OUS uxondu@ous-hf.no

Litteratur

Det vil bli lagt ut undervisningpakke i forkant.

Andre opplysninger

Kurset arrangeres i samarbeid med Forsvarets ABC-skole & Akuttmedisinsk avd OUS, arrangert årlig siste 10 år.

Kurset er åpent for alle, men målgruppen er leger, helse- og beredskapspersonell/sanitetspersonell. Det er gratis for alle, inkludert lunsj.

Program

Under utarbeidelse.


Fant du det du lette etter?