Carotiskirurgi (KAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (8t) for LIS i Karkirurgi

MÅLGRUPPE

Kurset kan være av interesse for for LIS i: Nevrologi, nevrokirurgi, radiologi, øre-nese-halssykdommer
NB: det er ikke søkt godkjenning hos Helsedirektoratet

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE

Etter endt kurs skal LIS ha fått oppdatering vedr. diagnostikk, behandlingsindikasjoner, ulike behandlingsmodaliteter og resultater ved behandling av cerebrovaskulærsykdom i a.carotis interna og andre precerebrale kar. Målgruppe er leger under utdanning, og spesialister i kirurgi, karkirurgi, nevrologi, nevrokirurgi, radiologi, og andre med interesse for cerebrovaskulær sykdom relatert til sykdom i precerebrale kar. Foreleserne representerer flere spesialiteter, og målet med et tverrfaglig kurs er også å stimulere til økt tverrfaglig samarbeid i klinisk praksis.

LÆRINGSMÅL

Supraaortal sykdom
KAK-038 Karotisstenose
KAK-039 Karotisendarterektomi

KURSAVGIFT

NOK 3500,- (inkludert lunsj)

DELTAKERE

Maks 40

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves.

Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

KURSKOMITE

Kursleder: Beate Lindberg - beate.rikken.lindberg@ous-hf.no

PROGRAM

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?