Cancer mamma, diagnose, behandling og adjuvant terapi (BEK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Bryst- og endokrinkirurgi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet
Øvrig målgruppe, se under.


Målgruppe

Kurset er planlagt for kirurger i utdannelse for spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi og er anbefalt for denne gruppen. Onkologer, radiologer og patologer i utdanning med spesiell interesse for brystkreft vil ha nytte av kurset. Kurset kan også være relevant for leger i utdanning i generell kirurgi, allmennmedisin og Plastikkirurgi.

Læringsmål

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om nødvendige basale kunnskap om biologi, utredning og behandling av primær brystkreft. Behandling av recidiv vil også bli omtalt.
Basiskompetanse

BEK-002 Mammografiscreening

BEK-006 Brystsykdommer

BEK-007 Bryst - Anatomi

BEK-008 Bryst - Fysiologi og utvikling, endogen og eksogen påvirkning

BEK-009 Bryst - Tumores biologi, patologi og spredningsmønster

BEK-010 Bryst - Andre sykdommer

BEK-011 Bryst - Histopatologiske varianter og cytologi

BEK-012 Molekylærbiologi

BEK-013 Brystkirurgi - litteratur, og forskning

Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst

BEK-014 Brystdiagnostikk

BEK-015 Bryst - Radiologisk diagnostikk

BEK-016 Cytologisk og histologisk diagnostikk

BEK-020 Adjuvant og neoadjuvant terapi

BEK-023 Rekonstruktiv kirurgi

BEK-024 Brystkreft - Genetikk

BEK-025 Bryst - Benigne forandringer

BEK-027 Bryst og axille - Komplikasjoner til kirurgi 

Kursavgift

9450,- NOK (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.

Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 25 deltakere

Kurskomite

Ellen Schlichting (kursleder på vegne av spesialitetskomiteen i Bryst- og endokrinkirurgi), Oslo universitetssykehus

Helle Skjerven
Ingrid Alm Andersen

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?