Brokkirurgi - vår 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi og Generell kirurgi

OBS! Ny dato: 26.-28. april 2023

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset er tilpasset LIS-leger i generell/gastroenterologisk kirurgi. I en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil de vanligste inngrepene innen brokkirurgi bli gjennomgått mht indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater, komplikasjoner og kvalitetssikring

LÆRINGSMÅL

Læringsmål for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi (GAK):
Brokkbehandling
                                                     
GAK-102 Ha god kunnskap om brokksykdommer, indikasjoner for behandling og valg av behandlingsmetoder. Ha god kunnskap om komplikasjoner til brokkirurgi.                                                    
GAK-103 Beherske åpen og preperitoneal teknikk for operasjon av lyskebrokk/femoralbrokk og ha god kunnskap om komplikasjoner på kort og lang sikt.                                                                           
GAK-104 Beherske diagnostikk og behandling av barnebrokk akutt og elektivt.
GAK-105 Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av bukveggsbrokk, valg av operasjonsmetode og komplikasjonsrisiko. Beherske kirurgisk behandling av bukveggsbrokk.                         
GAK-106 Ha kunnskap om indikasjoner for åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking.                         

Læringsmål for spesialiteten generell kirurgi (KIR):                                                                                               
KIR-089 Ha god kunnskap om brokksykdommer, indikasjoner for behandling og valg av behandlingsmetoder.Beherske åpne og minimal invasive teknikker for operasjon av brokk.Ha god kunnskap om komplikasjoner til brokkirurgi. 
KIR-090 Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av lyskebrokk/femoralbrokk, akutt og elektivt.
KIR-091 Beherske åpen og preperitoneal teknikk for operasjon av lyskebrokk/femoralbrokk og ha god kunnskap om komplikasjoner på kort og lang sikt.
KIR-092 Beherske diagnostikk og behandling av barnebrokk elektivt.
KIR-093 Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av bukveggsbrokk, valg av operasjonsmetode og komplikasjonsrisiko. Beherske kirurgisk behandling av bukveggsbrokk. 
KIR-094 Ha kunnskap om indikasjoner for åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking.                                                                                                                                                                                                                                         

KURSLEDERE

Per Even Storli, St. Olavs hospital

MÅLGRUPPE

Leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi og generell kirurgi

KURSAVGIFT

5300,-

Med forbehold om indeksregulering.


ANTALL DELTAKERE 

20

ANNEN INFORMASJON

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret. 
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med en ekstra genser/jakke.

PROGRAM

Kursprogram brokkirurgi 2023.pdf

Fant du det du lette etter?