Brokkirurgi (GAK og KIR)

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi og Generell kirurgi

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte beskrivelse

Etter kurset skal LIS ha god kjennskap til ulike sider ved brokksykdommer og indikasjoner for behandling av disse.

Læringsmål

Brokkbehandling
GAK-102 Brokksykdommer - brokkirurgi
GAK-103 Lyskebrokk - Femoralbrokk
GAK-104 Barnebrokk - akutt og elektivt
GAK-105 Bukveggsbrokk
GAK-106 Åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking

Gastrokirurgi - Brokkbehandling
KIR-089 Brokksykdommer - brokkirurgi
KIR-090 Lyskebrokk - Femoralbrokk
KIR-091 Lyskebrokk - Femoralbrokk
KIR-092 Barnebrokk - elektiv behandling
KIR-093 Bukveggsbrokk
KIR-094 Åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking

Kursavgift

5850,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Antall deltakere

20

Kurskomite

Per Even Storli (kursleder)
Kari Erichsen
Knut Borch
Tina Gaarder

Kursinnhold

Kurset er tilpasset LIS-leger i gastroenterologisk og generell kirurgi. I en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil de vanligste inngrepene innen brokkirurgi bli gjennomgått mht indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater, komplikasjoner og kvalitetssikring.

Program

2024 Kursprogram brokkirurgi.pdf

Fant du det du lette etter?