Brokk-kirurgi - Trondheim

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi og generell kirurgi

Læringsutbytte

Kurset er tilpasset LIS-leger i generell/gastroenterologisk kirurgi. I en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil de vanligste inngrepene innen brokkirurgi bli gjennomgått mht indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater, komplikasjoner og kvalitetssikring

Læringsmål

Læringsmål for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi (GAK) : Brokkbehandling                                                                GAK-102 Ha god kunnskap om brokksykdommer, indikasjoner for behandling og valg av behandlingsmetoder. Ha god kunnskap om komplikasjoner til brokkirurgi.                                                    
GAK-103 Beherske åpen og preperitoneal teknikk for operasjon av lyskebrokk/femoralbrokk og ha god kunnskap om komplikasjoner på kort og lang sikt.                                                                           
GAK-104 Beherske diagnostikk og behandling av barnebrokk akutt og elektivt.
GAK-105 Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av bukveggsbrokk, valg av operasjonsmetode og komplikasjonsrisiko. Beherske kirurgisk behandling av bukveggsbrokk.                         
GAK-106 Ha kunnskap om indikasjoner for åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking.                         

Læringsmål for spesialiteten generell kirurgi (KIR) :                                                                                               
KIR-089 Ha god kunnskap om brokksykdommer, indikasjoner for behandling og valg av behandlingsmetoder.Beherske åpne og minimal invasive teknikker for operasjon av brokk.Ha god kunnskap om komplikasjoner til brokkirurgi.                                                                                                       
KIR-090 Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av lyskebrokk/femoralbrokk, akutt og elektivt.                                                                                                               
KIR-091 Beherske åpen og preperitoneal teknikk for operasjon av lyskebrokk/femoralbrokk og ha god kunnskap om komplikasjoner på kort og lang sikt.                                                                              
KIR-092 Beherske diagnostikk og behandling av barnebrokk elektivt.                                                     
KIR-093 Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av bukveggsbrokk, valg av operasjonsmetode og komplikasjonsrisiko. Beherske kirurgisk behandling av bukveggsbrokk.                                                                                                                                                                                                                                                          

Kursledere

Per Even Storli, St. Olavs hospital
Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen

Målgruppe

Leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi og generell kirurgi

Kursavgift

5300,-

Antall deltakere 

20

Annen informasjon

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret. 
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med en ekstra genser/jakke.

Program

Kursprogram Brokk-kirurgi høst 2022.pdf

Fant du det du lette etter?