Blodsykdommer høst 2023 (FIM)

Ny ordning: Kurset er anbefalt for Indremedisinske fag (del 2).
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

ANSIENNITET

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsutbytte-beskrivelse

Deltagerne skal lære seg å diagnostisere pasienter med mistenkt blodsykdom (neoplastisk, genetisk eller immunologisk) inkludert viktige morfologiske trekk. Man skal ha oversikt over utredningsgang, inkludert bruk av avanserte laboratorietjenester. Man skal lære seg behandlingsprinsipper og utfra diagnose kunne behandle blodsykdommer selv eller henvise til riktig instans.

Kurskomite

Henrik Hjorth-Hansen, Overlege/professor, Avd. for blodsykdommer, St. Olavs hospital (kursleder)

Petter Quist Paulsen, Overlege/professor, Avd. for blodsykdommer v/ St. Olavs hospital
Emadoldin Feyzi, Overlege, 1. amenuensis, Avd. for blodsykdommer v/ St. Olavs hospital
Anne-Sophie von Krogh, Overlege, 1. amenuensis, Avd. for blodsykdommer v/ St. Olavs hospital
Unn-Merete Fagerli, Overlege, 1. amenuensis, Kreftavdelingen v/ St. Olavs hospital

Kursavgift

5850,- Ved lunsj tilkommer det 300 kr pr dag, pr deltaker. 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

45

Program

Kommer


Fant du det du lette etter?