Blodsykdommer høst 2023 (FIM)

Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS  i felles indremedisinske fag (del 2)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Blodsykdommer, Indremedisin, Medisinsk biokjemi, Onkologi

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

Læringsmålsbeskrivelse

Kurset vil gi en innføring i kliniske symptomer og tegn og diagnostiske metoder ved ulike blodsykdommer. Etter gjennomført kurs skal LIS kunne diagnostisere og behandle akutt venøs tromboembolisk sykdom inklusive dyp venetrombose, lungeembolier og tromboser med uvanlig lokalisasjon, identifisere og starte utredning og i noen tilfeller behandling av pasienter med blødningsproblematikk, disseminert intravaskulær koagulasjon, hemokromatose, anemier, leukemier og myelomatose.

Kurskomite

Håkon Reikvam (leder), Tor Henrik Andersson Tvedt, Tobias Schmidt Slørdahl.

Kurspris

7950,-  Med forbehold om endringer

Antall deltakere

50

Program (med forbehold om endringer)

Mandag: Digitalt/hjemme
Kursleder Tor Henrik Tvedt
08.00 til 08.30 Velkommen og introduksjon ved  Slørdahl/ Tvedt/Reikvam
08.30 til 15.00 Kasuistikker  Egenstudium
15.00 til 16.30 Gjennomgang av noen av kasuistikkene Slørdahl/ Tvedt/Reikvam

Tirsdag: Digitalt/hjemme
Kursleder Tobias Schmidt Slørdahl
08.00 til 08.30 Velkommen og introduksjon ved  Slørdahl/ Tvedt/Reikvam
08.30 til 15.00 Kasuistikker Egenstudium
15.00 til 16.30 Gjennomgang av noen av kasuistikkene Slørdahl/ Tvedt/Reikvam

Onsdag: Fremmøte
Kursleder Tobias Schmidt Slørdahl

08.30 Mikroskopi gruppe A Tvedt
10.00 Velkommen Slørdahl/Tvedt/Reikvam
10.00 ALL Slørdahl
10.30 AML Reikvam
11.00 Pause
11.10 MDS Kittang
11.30 Stamcelletransplantasjon Myhre
12.00 Lunsj
13.00 Plasmacellesykdommer: Monkolonal gammopati/ Myelomatose/AL-amyloidose Slørdahl
14.00 Pause
14.15 Waldenstrøm makroglobulinemi Slørdahl
14.35 KLL  Halvorsen
15.15 Pause
15.30 Tumorlyse, Hyperleukocytose Reikvam
16.00 Pause
16.15 Mikroskopi gruppe B Tvedt 
17.30 Slutt

Torsdag: Fremmtøte
Kursleder Tor Henrik Tvedt
08.15 Diagnostikk av venøs tromboembolisme Bentsen
09.00 Pause
09.15 Behandling av venøs tromboembolisme  Bentsen
10.00 Pause
10.15 ITP, TTP, HUS Tsykunova
11.00 Pause
11.15 Blødningstilstander: Hemofili, von Willebrandt,  Tvedt
12.00 Lunsj
13.00 Anemiutredning Reikvam
        Hemoglobinopatier
14.00 Pause
14.15 Beinmargssvikt Tvedt
14.40 Hemolytiske anemier Tvedt
15.30 Pause
15.45 Myeloprolifertive neoplasier og KML Reikvam
16.30 Slutt

Fredag: Fremmøte
Kursleder Håkon Reikvam

08.15 Mikroskopi gruppe B Tvedt
        Kursprøve gruppe A Reikvam
10.00 Pause
10.15 Mikroskopi gruppe A Tvedt
        Kursprøve gruppe B Reikvam
12.00 Lunsj
13.00 Strålebehandling, truende tversnitt  Galleberg
13.20      Lymfomer  Galleberg
14.00 Pause
14.15 Hyperferritinemi/Hemokromatose  Reikvam
14.40      Gjennomgang kursprøve  Reikvam/Tvedt
15.00      Slutt


Fant du det du lette etter?