Blodsykdommer høst 2022

Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS  i felles indremedisinske fag (del 2)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Blodsykdommer, Indremedisin, Medisinsk biokjemi, Onkologi

Læringsmålsbeskrivelse

Kurset vil gi en innføring i kliniske symptomer og tegn og diagnostiske metoder ved ulike blodsykdommer. Etter gjennomført kurs skal LIS kunne diagnostisere og behandle akutt venøs tromboembolisk sykdom inklusive dyp venetrombose, lungeembolier og tromboser med uvanlig lokalisasjon, identifisere og starte utredning og i noen tilfeller behandling av pasienter med blødningsproblematikk, disseminert intravaskulær koagulasjon, hemokromatose, anemier, leukemier og myelomatose.

Kurskomite

Håkon Reikvam (leder), Tor Henrik Andersson Tvedt, Tobias Schmidt Slørdahl.

Kurspris

8800,-  Med forbehold om endringer

Antall deltakere

50

Program

Mandag: Digitalt/hjemme
Kursleder Tor Henrik Tvedt
08.00 til 08.30 Velkommen og introduksjon ved Slørdahl/ Tvedt/Reikvam
08.30 til 15.00 Kasuistikker Egenstudium
15.00 til 16.30 Gjennomgang av noen av kasuistikkene Slørdahl/ Tvedt/Reikvam

Tirsdag: Digitalt/hjemme
Kursleder Tobias Schmidt Slørdahl
08.00 til 08.30 Velkommen og introduksjon ved Slørdahl/ Tvedt/Reikvam
08.30 til 15.00 Kasuistikker Egenstudium
15.00 til 16.30 Gjennomgang av noen av kasuistikkene Slørdahl/ Tvedt/Reikvam

Onsdag: Fremmøte
Kursleder Tobias Schmidt Slørdahl

08.15 Velkommen Slørdahl/ Tvedt/Reikvam
08.30 Mikroskopi gruppe A Tvedt
08.30 Kasuistikker gruppe B Slørdahl/Reikvam
10.00 ALL Slørdahl
10.30 AML Reikvam
11.00 Pause
11.10 MDS Kittang
11.30 Stamcelletransplantasjon Myhre
12.00 Lunsj
13.00 Monkolonal gammopati/ Myelomatose/AL-amyloidose Slørdahl
14.00 Pause
14.15 Mb Waldenstrøm Haukås
14.40 Strålebehandling, truende tversnitt Bjørnevik
15.00 Pause
15.15 Tumorlyse, Hyperleukocytose Reikvam
15.45 Pause
16.00 Mikroskopi gruppe B Tvedt
16.00 Kasuistikker gruppe A Slørdahl/Reikvam
17.30 Slutt

Torsdag: Fremmtøte
Kursleder Tor Henrik Tvedt
08.15 Diagnostikk av venøs tromboembolisme Bentsen
09.00 Pause
09.15 Behandling av venøs tromboembolisme Bentsen
10.00 Pause
10.15 ITP, TTP, HUS Tsykunova
11.00 Pause
11.15 Blødningstilstander: Hemofili, von Willebrandt, Tvedt
12.00 Lunsj
13.00 Anemiutredning Reikvam
        Hemoglobinopatier
14.00 Pause
14.15 Beinmargssvikt Tvedt
14.40 Hemolytiske anemier Tvedt
15.30 Pause
15.45 Myeloprolifertive neoplasier og KML Reikvam
16.30 Slutt

Fredag: Fremmøte
Kursleder Håkon Reikvam

08.15 Mikroskopi gruppe B Tvedt
        Kursprøve gruppe A Reikvam
10.00 Pause
10.15 Mikroskopi gruppe A Tvedt
        Kursprøve gruppe B Reikvam
12.00 Lunsj
13.00 KLL Tjønfjord
13.45 Pause
14.00 Lymfomer Galleberg
15.45 Pause
15.00 Hemokromatose Reikvam
15.30 Gjennomgang kursprøve Tvedt, Reikvam
16.00 Slutt
Fant du det du lette etter?