Blodsykdommer for LIS2/FIM

NB! Kurset har fått ny dato og blir gjennomført digitalt.

Ny ordning: Anbefalt kurs for felles indremedisinske læringsmål, FIM - se under godkjenninger.

Læringsutbytte

Deltagerne skal lære seg å diagnostisere pasienter med mistenkt blodsykdom (neoplastisk, genetisk eller immunologisk) inkludert viktige morfologiske trekk. Man skal ha oversikt over utredningsgang, inkludert bruk av avanserte laboratorietjenester. Man skal lære seg behandlingsprinsipper og utfra diagnose kunne behandle blodsykdommer selv eller henvise til riktig instans. 

Kurskomité

Henrik Hjorth-Hansen, Overlege/professor, Avd. for blodsykdommer, St. Olavs hospital (kursleder)

Petter Quist Paulsen, Overlege/professor, Avd. for blodsykdommer v/ St. Olavs hospital
Emadoldin Feyzi, Overlege, 1. amenuensis, Avd. for blodsykdommer v/ St. Olavs hospital
Anne-Sophie von Krogh, Overlege, 1. amenuensis, Avd. for blodsykdommer v/ St. Olavs hospital
Unn-Merete Fagerli, Overlege, 1. amenuensis, Kreftavdelingen v/ St. Olavs hospital

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for felles indremedisinske læringsmål, FIM (del 2 i akutt- og mottaksmedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, indremedisin, infeksjonssykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Medisinsk biokjemi og Onkologi (25 t)

Kursavgift

6300,- 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

60

Program

Blodsykdommer OKT2022_kursprogram.pdf

Fant du det du lette etter?