Blodsykdommer for Indremedisinere

Ny ordning: Kurset er anbefalt for Indremedisinske fag (del 2)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Blodsykdommer, Indremedisin, Medisinsk biokjemi, Onkologi

Læringsmål

Kurset vil gi en innføring i kliniske symptomer og tegn og diagnostiske metoder ved ulike blodsykdommer. Etter gjennomført kurs skal LIS kunne diagnostisere og behandle akutt venøs tromboembolisk sykdom inklusive dyp venetrombose, lungeembolier og tromboser med uvanlig lokalisasjon, identifisere og starte utredning og i noen tilfeller behandling av pasienter med blødningsproblematikk, disseminert intravaskulær koagulasjon, hemokromatose, anemier, leukemier og myelomatose.

Temaene for kurset sett ift læringsmålene:
Venøse tromboser, blødningstilstander – medfødte og ervervede, disseminert intravaskulær koagulasjon, tolke blodustryk, hemokromatose, anemier og erytrocyttdefekter, beinmargssvikt, truende tverrsnittslesjon, akutt-og kroniske, leukemier, myelomatose

Kursavgift

5100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Antall kommer 

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Per Morten Sandset, p.m.sandset@medisin.uio.no

Geir Tjønnfjord,  g.e.tjonnfjord@ous-hf.no

Program 

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?