Biomekanikk/tekniske hjelpemidler/ortopediske hjelpemidler/motorkjøretøy, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fysikalsk medisin og rehabilitering
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering (20t)

Læringsmål

FMR-008 Selvstendig kunne utøve rollen som sakkyndig i fysikalsk medisin og rehabilitering i henhold til gjeldende regelverk og lovgivning FMR-010 Selvstendig kunne utføre førerkortvurderinger, individuelt og tverrfaglig FMR-012 Kjenne til regelverk for hjelpemidler og tilpasning av bolig.FMR-013 Kjenne til relevante offentlige stønadsordningerFMR-021 Selvstendig kunne vurdere behov for og ha kunnskap om utprøving av fysiske og kognitive hjelpemidlerFMR-056 Selvstendig kunne vurdere indikasjonene for bruk av ortoser og andre ortopediske hjelpemidler samt å ha god kunnskap om gjeldende regelverk for refusjon.FMR-100 Ha god kunnskap om rehabilitering ved amputasjoner, forutsetninger for bruk av proteser, protesetilpasning og protesebrukFMR-101 Selvstendig kunne vurdere og behandle de vanligste komplikasjoner ved amputasjoner og protesebruk

Kursavgift

NOK 5850,-  (Lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 50

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Reinhild Lange, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, SSHF reinhild.lange@sshf.no                                

Kjersti Widding, AFR, SSHF kjersti.widding@sorrehab.no  

Tanja Bertheussen, AFR, SSHF Tanja.Bachmann@sshf.no

Andre opplysninger

De som ønsker å bo på Scandic hotell må selv bestille plass.
Telefon: 21615000 eller e-post: KristiansandBystranda@scandichotels.com

Litteratur

Kurslitteratur
https://tjenester.nav.no/nav-sok/?1&language=no&ord=ortopediske+hjelpemidle
https://www.researchgate.net/publication/264291811_Dutch_evidence-based_guidelines_for_amputation_and_prosthetics_of_the_lower_extremity_Amputation_surgery_and_postoperative_management_Part_1
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0309364614542725
https://www.nav.no/sok?ord=tekniske%20hjelpemidler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298?q=førerkort

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?